Nyhed

”For forretningen og børnebørnenes skyld”: Bornholms virksomheder bliver grønnere

En betonfabrik, en smedeforretning, et mosteri og en metalvirksomhed er blandt de mange virksomheder på Bornholm, som har fået en grøn forretningsplan med hjælp fra EU-projektet ”Bæredygtig Bundlinje Bornholm”.

  • 15. marts 2022
  • Grøn og cirkulær omstilling
Emelie Pettersson fra Tejn Smedeforretning

Emelie Pettersson, direktør i Tejn Smedeforretning, brugte en CO2-rapport fra Bæredygtig Bundlinje Bornholm som afsæt for en beslutning om at samle virksomheden på én adresse. Foto: Tejn Maskinforretning

Bornholm skal være CO2-neutral i 2025 og affaldsfri i 2032, og blandt øens virksomheder er der stor interesse for at bidrage til det mål gennem grøn omstilling. Det mærker man i EU-projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm, hvor 50 virksomheder enten har fået eller er i gang med at lave en grøn forretningsmodel, der både gavner forretningen og miljøet.

I indsatsen får virksomhederne hjælp til en skræddersyet, grøn forretningsplan, der blandt andet peger på, hvordan virksomheden kan spare på energien, producere mindre affald og reducere materialeforbruget.

"Den mulige gevinst for miljøet er markant," siger Anne-Sofie Hattesen, projektleder fra Gate 21, der står bag Bæredygtig Bundlinje Bornholm:

"Hvis alle virksomheder implementerer energiindsatserne fra deres nye, grønne forretningsmodeller, vil det samlet set give en årlig besparelse på over 1.200 tons CO2. På samme måde kan virksomhederne spare hele 2.330 tons materialer – hvert eneste år.”

Hensyn til forretningen og samfundet

Virksomhederne kommer fra brancherne turisme, håndværk, fremstilling og kunsthåndværk. De deltager i projektet af mange årsager, men særligt to motiver dukker ofte op: Hensynet til fremtidens forretning og hensynet til det samfund, vi efterlader. Det gælder også metalvirksomheden Borntek Industri i Rønne, siger fabrikschef Ole Schou Mortensen:

"For os er det en strategisk beslutning at være mere grønne og arbejde med bæredygtighed og grøn forretningsudvikling. Vi gør det for at øge omsætningen og for at sikre, at Bornholm er et godt sted at vokse op for vores børn og børnebørn. Det grønne er for os en god kombination af sund fornuft og god forretning, der giver en god bundlinje.” 

Virksomhedens mål er i forbindelse med en udflytning til større fabrikslokaler at skabe ”den grønne maskinfabrik”, hvor grønne løsninger er indtænkt i indretning og produktion. Med projektets hjælp er forbrug, spild og råvareudnyttelse kortlagt, og Borntek har haft stor glæde af en konsulent fra EU-projektet:

"Arbejdet og processen med analysen har med vejledning fra konsulenten sat fokus på effektivitet og mindre spild, og i dag prøver vi i større omfang at synliggøre fejlproduktioner, men især at udnytte materialer, energi og råvarer bedre.”

Casper Poulsen og Erik Runge Madsen fra Borntek Industri

Casper Poulsen, indehaver og direktør i Borntek Industri, glæder sig sammen med Erik Runge Madsen (ved maskinen) til, at det nye energieffektive produktions-udstyr ankommer. Foto: Borntek Industri

Gennem projektet har Borntek fået tilskud til nyt produktionsudstyr, der skal reducere energiforbruget, og som giver mulighed for genanvendelse af spåner og restplast, som i dag ender på forbrændingsanlægget. Og så er Borntek gået i dialog med sine underleverandører og kunder om bæredygtighed:

"Vi vil gerne påvirke vores kunder og ikke mindst vores kunders værdikæde, så de også kan integrere vores bæredygtige mål, værdier og indsatser i deres arbejde,” siger Ole Schou Mortensen.

Bæredygtighed som forretningsprincip

Hos den socialøkonomiske virksomhed Bornholms Mosteri, der ligger på havnen i Rønne, har et forløb i Bæredygtig Bundlinje Bornholm medført, at bæredygtighed fremover er det bærende princip i forretningen.

Direktør Nicklas Selmer Rathje fortæller:

"Vi har tænkt det hele forfra – produkter, produktion og distribution - og taget hele værdikæden op til revision. Fremover bruger vi kun danske råvarer og køber fremadrettet helst kun lokalt. Vi opgraderer vores produktion, så vi kan producere på en måde, der er mere skånsom for miljøet, og vi har fået investeringsstøtte til nyt udstyr, så vi kan skille os af med de processer, der ikke er ressourceeffektive og optimale.” Det betyder blandt andet, at pulpen, den frugtmasse der bliver til overs i produktionen, skal sælges til en aftager, der producerer cider."

Etiketter fra Bornholms Mosteri

I Bornholms Mosteri, der leverer landskendte produkter, er bæredygtighed det bærende princip i forretningen. Foto: Bornholms Mosteri

I Tejn Smedeforretning på havnen i Allinge har direktør Emelie Pettersson haft stor glæde af en kortlægning af virksomhedens CO2-aftryk og samarbejdet med en af projektets konsulenter.

"Vi er en gammel, traditionsrig og samtidig moderne smedevirksomhed, som har et erklæret mål om at være førende i den grønne omstilling inden for metalindustrien.”

Tidligere lå værksted og lager på to adresser i Allinge, og skulle den grønne omstilling foldes ud, måtte en flytning til.

"CO2-rapporten gav os fem muligheder, som vi brugte som afsæt til at flytte virksomheden. Det har haft kæmpestor betydning for vores grønne omstilling – de nye fabrikslokaler er bedre isoleret, vi kan bedre sortere vores affald, har en bedre logistik og har fået en mere effektiv produktion,” siger Emelie Pettersson.

Smedeforretningen er nu begyndt at brande sig selv som en moderne, bæredygtig smedevirksomhed. ”Et forskud på fremtiden,” siger Emelie Pettersson og fortsætter:

"Selvom det ikke er noget, kunderne kræver endnu, så summer det af bæredygtighed i kundesegmenterne. Så vi er begyndt at rådgive vores kunder om at reparere i stedet for at bygge nyt.”

Også i den ressourcekrævende betonindustri skaber grøn omstilling forandringer, og PL Beton i Rønne har været i gang siden 2018. Gennem EU-projektet har betonvirksomheden fået en CO2-rapport, der oplister en række muligheder, som kvalitetschef Denniz Høxbroe har store forventninger til:

"Analysen har helt klart givet os en indikation af, hvor vi kan mindske CO2-aftrykket mest og spare mest energi og vand, samt hvor vi får den korteste tilbagebetalingstid i forhold til investeringsstørrelsen for hvert scenarie.”

Konkret betyder det, at PL Beton blandt andet skal kigge på genbrug af filtreringsvand og overvejer, hvordan virksomhedens produktionsvand kan opvarmes billigere og mindre CO2-belastende.

"I første omgang fokuserer vi på tiltag, hvor vi med få midler kan spare på energien og vandet. Dels fordi vores virksomhed er meget energikrævende og kræver meget vand, og dels fordi de stigende el- og oliepriser har gjort investeringer i energioptimering mere påkrævet.”

I Bæredygtig Bundlinje Bornholm har projektleder Anne-Sofie Hattesen en lang række tilsvarende eksempler. Hun er imponeret over, hvor langt den grønne omstilling er kommet i Bornholms virksomheder, siden EU-projektet begyndte tilbage i 2017:

"Dengang handlede grøn omstilling i høj grad om energieffektiviseringer. I dag er vi blevet klogere - nu gælder det grøn forretningsudvikling i hele værdikæden.”

Hun tilføjer:

"Vi har været med til at ændre måden, man tænker forretning på. Ledelserne ser deres virksomheder på en anden måde nu, hvor de arbejder kommercielt med bæredygtighed.”

Om ”Bæredygtig Bundlinje Bornholm”

Projektet fremmer grøn omstilling og cirkulær økonomi blandt små og mellemstore virksomheder på Bornholm. Målet er at øge energi- og ressourceeffektiviteten i 50 SMV’er gennem udvikling af grønne forretningsmodeller.

Gate 21 er operatør på projektet i partnerskab med Business Center Bornholm, BOFA, Bornholms Regionskommune, Destination Bornholm, BEOF og Center for Regional og Turismeforskning.

Projektet begyndte i november 2017 og slutter med udgangen af 2022. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har både i 2020 og 2021 forlænget projektet med tillægsbevilling fra EU’s Regionalfond til at kunne understøtte endnu flere virksomheders grønne forretningsudvikling. I alt er projektet støttet med 9,6 mio. kr. fra Regionalfonden.

Læs mere om projektet i projektdatabasen

Om EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark.

Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive
  • Understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med byer over 30.000 indbyggere