Fremme af innovation indenfor grøn energiteknologi

Projektinformation

 • Startdato

  11.01.2018
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  12.499.740
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.999.917
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9220
 • Partnere

  Aarhus Universitet

Projektresumé

Projektet præsenterer en model for samarbejde mellem virksomheder, deres leverandører, kunder og videninstitutioner, der i synergi skaber innovation og mulighed for kommerciel vækst via de nyeste teknologiske og forretningsmæssige muligheder indenfor smart og integreret energiteknologi.

Projektets aktiviteter skaber således overordnet synergier, forbindelser og partnerskaber mellem virksomheder, videnmiljøer og andre relevante specialister indenfor området. I øjeblikket er der helt enestående globale vækstmuligheder for virksomheder, der formår at udnytte mulighederne i smart energiteknologi.

Formålet med udviklingsprogrammet er at styrke SMVernes innovationskraft og konkurrenceevne indenfor energiteknologi med henblik på at skabe flere innovative virksomheder. Der er i projektet et særligt fokus på systemintegration og systemfleksibilitet. Det overordnede mål med projektet er at igangsætte og gennemføre 5 innovationssamarbejder. Hvert innovationssamarbejde skal bestå af minimum 3 SMVere og en eller flere videnpartnere.

Med projektet bliver Aarhus Universitet (som regionens tunge videninstitution), og CLEAN (den nationale energiteknologiklynge), centralt involveret i understøttelsen af væksten i regionens virksomheder. Der er ydermere et mål om at projektets indsatser sikrer en spredning af viden om og fremme anvendelsen af smart energiteknologi i flest mulige SMVere i regionen. Gennem projektet afholdes konferencer/events for at udbrede viden og inspirere.

Se evaluering af projektet (PDF)