Fremtidens Maritime Håndværker

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2015
 • Slutdato

  29.02.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  21.497.061
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  10.634.548
 • Indstillet af

  Vækstforum Hovedstaden
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhvervsuddannelser
 • Støttemodtagerens navn

  Maritime Development Center
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  1256

Projektresumé

Projektet har til formål at øge antallet af og kompetenceniveauet hos de maritime håndværkere, så virksomhederne i Det Blå Danmark også i fremtiden sikres gode vækstmuligheder. Dette vil ske igennem tre indsatsområder:

 • Målrette og tone erhvervsuddannelser således de i højere grad adresserer de maritime virksomheder kompetencebehov
 • Tiltrække flere og dygtigere elever til de erhvervsuddannelser, som er relevante for den maritime sektor
 • Oprette flere praktikpladser hos de maritime virksomheder

Projektet har til hensigt at understøtte implementeringen af erhvervsskolereformen samt løse problematikken med fremtidig mangel på erhvervsuddannede i Region Hovedstaden. Dette vil ske med en indsats i forhold til det maritime erhverv, der er en af Danmarks absolutte stærkeste og mest værdiskabende brancher. Over 40 % af de beskæftigede i Det Blå Danmark har en erhvervsfaglig uddannelse.

Fremtidens Maritime Håndværker understøtter erhvervsskolereformens målsætning om, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse, at fastholdelsen af elever skal øges, at flere virksomhedspraktikpladser skal skabes samt at alle elever skal udfordres. På den måde vil projektet arbejde på at fastholde kompetenceniveauet og dermed den styrkeposition den maritime klynge i Region Hovedstaden har og samtidig bidrage til at flere unge fuldfører en erhvervsuddannelse.