Fremtidens spildevandsanlæg 2.0

Projektinformation

 • Startdato

  20.04.2015
 • Slutdato

  31.08.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.446.797
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.723.399
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Energi- og ressourceeffektive byer
 • Støttemodtagerens navn

  Vejle Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7100
 • Partnere

  Vejle Spildevand A/S

Projektresumé

Projektet implementerer dele af Vejles helhedsorienterede by-strategi: "Viljen til bæredygtig by".

Projektet er et udviklingsprojekt, der har som overordnet formål at understøtte og udvikle en bæredygtig cirkulære økonomi i Vejle by ved i højere grad bedre at udnytte de ressourcer, byen producerer - til gavn for miljøet, den sociale sammenhængskraft, erhvervslivet og byens evne til at modstå den demografiske udvikling og klimaforholdene.

Demonstrations- og udviklingsprojektet ’Fremtidens spildevandsanlæg 2.0’ skabes i et tæt samarbejde mellem Vejle Kommunes Teknik & Miljø forvaltning og Vejle Spildevand A/S. Projektet har som mål, at reducere drivhusgasserne og energiforbruget i Vejle by ved at omdanne organiske affaldsfraktioner til biogas, som derefter benyttes som drivmiddel til byens renovationsbiler, offentlige transportsystem (primært bybusser) og kommunale tjenestevogne.

Projektet ønsker samtidig at undersøge, hvordan overfladevand fra byen kan indgå som en integreret del af gasproduktionen og dermed erstatte vandværksvand. Endvidere vil projektet undersøge muligheden for at opnå synergi mellem de forskellige alternative drivmiddelløsninger (biogas, brint, el), der benyttes til især transport af kommunale myndigheder, institutioner og private virksomheder, så den komplementære effekt er så høj som muligt.

Effekten af projektet skal være at reducere energiforbruget i Vejle by. Det anslåede årlige fald i energiforbruget er 5000 gigajoule i Vejle by i 2019. Samtidig er anlægget anslået til at spare Vejle by for Co2 emissioner svarende til 800 tons årligt ved at erstatte fossile brændstoffer med gas.

Se evaluering af projektet (PDF)