Future Food Innovation

Projektinformation

 • Startdato

  15.09.2014
 • Slutdato

  30.04.2016
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  12.963.665
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  6.499.970
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  FBCD A/S
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8830
 • Partnere

  Aarhus Universitet
  AgroTech A/S
  Danish Food Cluster
  Dansk And A/S
  GenoSkan A/S
  KROMA A/S
  Teknologisk Institut
  VIFU - Videncenter for Fødevareudvikling

Projektresumé

Det overordnede formål er at styrke den innovationsbaserede vækst og øge virksomhedernes innovationskompetencer for at sikre et bæredygtigt og internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv, med vækst og arbejdspladser til følge.

FFI vil sikre effektive og koordinerede innovationssamarbejder for danske fødevarevirksomheder. Det vil bidrage til at øge antallet af innovative SMV’er inden for fødevareområdet. FFI vil skabe vedvarende ændringer i de deltagende virksomheders innovationsaktivitet, så deltagelse i innovationsprojekter ikke bliver en enkeltstående ”event”, men en del af virksomhedernes strategi og praksis at være innovationsaktive.

Målene for 2015 er, at FFI øger antallet af innovative SMV’er indenfor fødevareerhvervet med følgende aktiviteter:

 • Rekruttering af virksomheder til innovationssamarbejder. Facilitering og administration af innovative projekter fra fødevarevirksomheder med deltagelse af vidensinstitutioner, som virksomhederne har søgt FFI om støtte til
 • Løbende monitorering og evaluering af virksomhedernes udbytte af deltagelsen i innovationssamarbejderne under FFI. Det er dokumenteret, at innovative virksomheder generelt øger produktiviteten mere end ikke innovative, og at samarbejde med videninstitutioner styrker implementeringshastigheden og værdiskabelsen.

Besøg projektets egen hjemmeside.