Future Talent Denmark

Projektinformation

 • Startdato

  10.09.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  7.169.163
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.584.581
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhv.udd.(voksne) og videreg.udd.
 • Støttemodtagerens navn

  work-live-stay southern denmark
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7100
 • Partnere

  Aarhus Universitet
  Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)

Projektresumé

Projektet "Future Talent Denmark" har til formål at sikre tiltrækningen af internationale studerende til danske arbejdspladser efter endt uddannelse. Det ønskes med projektet at skabe en større tilgang af internationale dimittender til danske virksomheder, end hvad der opleves i disse år, hvor mindre end en tredjedel af internationale dimittender finder beskæftigelse i Danmark efter endt studie.

Målet med forløbet er, at minimum halvdelen af de deltagende studerende finder beskæftigelse på danske virksomheder efter afslutningen af forløbet og deres studie.

Det ønskes herudover, igennem workshops, netværk, onboardingpakker, mv., at øge internationaliseringen blandt de deltagende virksomheder, således at disse fremadrettet vil have lettere ved at tiltrække og fastholde internationale dimittender og international arbejdskraft som helhed. Udover at fokusere på at løfte virksomhedernes kompetencer indenfor internationalisering vil der være fokus på at løfte de studerendes kompetencer indenfor virksomhedsforståelse, arbejdspladskultur, employability, viden om karrieremuligheder, sprog, mv.

Løftet af de studerendes kompetencer skal bl.a. ske gennem et tilrettelagt virksomhedsforløb, konkret opgavelæring på virksomhederne, workshops omkring arbejdspladskultur, sprogpakker, mv.

Der vil herudover være fokus på at skabe en bedre talent-pipeline mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Der vil i projektet blive arbejdet med virksomheder indenfor SMV-segmentet, som skal matches med relevante grupper af internationale studerende, som besidder de kompetencer, som efterspørges blandt virksomhederne.

Resultaterne forankres bl.a. gennem virksomhederne, hvor det forventes, at de gennem projektet bliver klædt på til at fortsætte arbejdet med de internationale studerende i fremtiden.

Derudover vil projektets viden blive forankret gennem en konkret metodeudvikling, hvor de udviklede metoder og værktøjer vil være frit tilgængelige gennem WLS, til bred gavn for de danske virksomheder, som ønsker at arbejde med et segment som de internationale studerende. Uddannelsesinstitutionernes læring gennem projektet skal ligeledes være med til at sikre en bedre overgang for deres internationale studerende til det danske arbejdsmarked - også i fremtiden.