Genstart Erhverv i Gadeplan - Responsible Island Bornholm

Projektinformation

 • Startdato

  18.06.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  10.039.930
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.019.965
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Hovedstaden S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  3700
 • Partnere

  Business Center Bornholm

Projektresumé

Formålet er at genstarte og styrke de lokale erhverv i gadeplan på Bornholm, således at de opnår nye kompetencer, der dels kan understøtte forretningsudvikling på kort sigt i lyset COVID-19 /ændrede markedsvilkår, og på længere sigt kan understøtte virksomhedernes kommercielle udvikling og jobfastholdelse i den fremtidige markedssituation.

Projektets budgetmæssige hovedaktivitet er kompetenceudviklingsforløb, som udgøres af fire aktiviteter, beskrevet nedenfor. Indsatsen tilrettelægges håndholdt, i øjenhøjde, ud fra virksomhedernes individuelle behov og efterspørgsel, fleksibelt og i en rød tråd. Indsatsen er stærkt inspireret af den veldokumenterede metode og tilgang i Styrket Erhverv i Gadeplan fra Sydfyn.

Målgruppen udgøres af mindre SMV’ere, der har slutbrugere som kunder såsom detail, kunsthåndværk, restauranter, service, turisme og oplevelser. Denne målgruppe har stor betydning for oplevelsesøkonomien både for lokale og turister, og kan gennem indsatsen udvikle bæredygtige forretningsmodeller med nye omsætningsmuligheder og jobfastholdelse.

Metoden (se grafik i bilag) er individuelt tilrettelagt og gennemgående håndholdt.

Virksomhedernes samlede rejse tager afsæt i deres individuelle kompetencebehov og ønsker, og understøttes hurtigt af handlinger og tilførsel af de efterspurgte kompetencer.

Hovedaktiviteter er:

 • Løbende Sparring og fastholdelse – Fra tanke til handling, hvor virksomhedernes behov og ønsker drøftes, herunder at kompetenceniveau og kompetencebehov afdækkes. Desuden fastlægges overskuelige handleplaner for virksomheden.
 • Kompetenceudviklingsforløb bestående af flere forløb, f.eks. inden for digitalisering, grøn omstilling og procesoptimering. Aktiviteterne afvikles ud fra virksomhedernes ønsker og flere af disse online, således at flere micro-virksomheder har mulighed for at deltage. Der arbejdes med prøvehandlinger mellem sessionerne, således at ny viden afprøves og forankres i virksomhederne med det samme.
 • Micro mentorforløb, hvor virksomhederne ud fra et konkret kompetencemål får tildelt et expert-mentorfoløb med håndgribelig og målrettet kompetenceudvikling fra relevante eksperter og rådgivere.
 • Netværksaktiviteter tilrettelægges og tilbydes som kollektive og netværksopbyggende aktiviteter ud fra virksomhedernes behov og efterspørgsel. Det kan f.eks. være på byniveau, brancheniveau, fagligt niveau mv.