Globale VækstKompetencer

Projektinformation

 • Startdato

  03.03.2015
 • Slutdato

  30.09.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  23.853.612
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  11.568.882
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling
 • Støttemodtagerens navn

  Tietgen
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  5000
 • Partnere

  Erhvervsakademi SydVest
  Erhvervsakademiet Lillebælt
  Professionshøjskolen University College Syddanmark
  UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

Projektresumé

Projektet "Globale VækstKompetencer" arbejder med internationalisering i syddanske virksomheder. Gennem 4 år vækster 150 små og mellemstore virksomheder på globale kompetencer.

Fokus er på internationalisering og forretningsudvikling for at sikre øget vækstskabelse, omsætning og eksport i virksomhederne. Kompetenceudviklende aktiviteter gennemføres med udgangspunkt i virksomhedens vækst- og uddannelsesplan og veluddannede ressourcer matches med virksomhederne ud fra konkrete internationaliseringsopgaver.

Projektet henvender sig til små og mellemstore virksomheder på tværs af regionens prioriterede forretningsområder nystartere såvel som eksportvante.

Virksomhederne tilbydes følgende:

 • Afdækning af virksomhedens behov for udvikling indenfor internationalisering og forretningsudvikling. Udgangspunktet er egen eksisterende vækstplan og internationaliseringsambition. Løbende og håndholdt opfølgning på kvalitet og udbytte.
 • Tilrettelæggelse af virksomhedsspecifikke kompetenceudviklende aktiviteter med internationaliseringsperspektiv for ledelse og medarbejdere.
 • Mulighed for længerevarende tilførsel af højtuddannede ressourcer til konkrete udviklingsopgaver i virksomhederne.
 • Netværksopbygning og faciliterede forløb for eksportvante og nystartede virksomheder.

Internationalisering og globale vækstkompetencer er omdrejningspunktet i indsatsen. Kompetente medarbejder og globalt orienterede ledere skaber øget vækst og eksport i virksomhederne. Styrkede kompetencer genererer øget omsætning. Veluddannede ressourcetilførsel booster virksomhedens vækstpotentiale og medfører øget omsætning og jobskabelse. Det er disse effekter projekt Globale VækstKompetencer realiserer.

Virksomhederne følges tæt af projektkonsulenter for at sikre maksimal resultat og effektskabelse og sikre en planlægning, der hænger sammen med virksomhedens driftsfokus.

Se evaluering af projektet (PDF)