Grøn Cirkulær omstilling i Danmark (Plast)

Projektinformation

 • Startdato

  27.06.2019
 • Slutdato

  31.03.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  50.852.354
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  23.798.602
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler, Energi- og ress.effektive SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  CLEAN
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8000
 • Partnere

  Fonden Plast Center Danmark
  VIFU - Videncenter for Fødevareudvikling
  Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
  Erhvervshus Midtjylland S/I

Projektresumé

Projektet ”Forretningsmæssige potentialer ved plastgenanvendelse” er delindsats C i en overordnet indsats om grøn og cirkulær omstilling i SMV'er. Projektgruppen bag delindsatsen består af CLEAN, Lifestyle & Design Cluster, Erhvervshusene, Plast Center Danmark, Danish Food Innovation, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, Gate21, Dansk Industri, universiteter, arkitekt- og fagskoler.

Formål og forventet effektI 2030 skal alle EU-lande genanvende 55% af deres emballageplast. I Danmark bliver 31% af den plast, der har været brugt til emballage, genanvendt. Det skaber både udfordringer og muligheder. Formålet med delindsats C er at understøtte danske SMV’er i at udnytte denne mulighed.

Udgangspunktet er at møde virksomhederne, der hvor de er på rejsen mod en mere cirkulær udnyttelse plast og at kunne tilpasse indsatsen til den enkelte virksomhed. I delindsats C, vil der være et stort fokus på værdi-kædesamarbejder, som ofte er en afgørende faktor i at øge genanvendelse af plast og høste de forretningsmæssige gevinster.

De forventede effekter er at mere end 106 SMV’erne får en konkurrencefordel ved at have udarbejdet en cirkulær forretningsplan. Et forventet antal på 106 af SMV’erne vil i projektperioden gå i gang med at effektuere indsatsen omkring cirkulær udnyttelse af plast, der vil føre til CO2-besparelser samt øget vækst og beskæftigelse.

En del af de deltagende SMV’er arbejder med såkaldte ’enabling technologies. Dvs. teknologier, der vil gøre et stort antal andre virksomheder i stand til at udnytte plast på en mere bæredygtig måde. AktiviteterDelprojekt C kan betragtes som en trappe, hvor hver aktivitet har til formål at løfte virksomhederne på et højere vidensniveau og igangsætte flere målrettede cirkulære initiativer.

Projektet indeholder seks overordnede aktiviteter:

 • Rekruttering og ressourceanalyser, for at sikre at der sættes ind på det rigtige sted
 • Netværksaktiviteter, der øger vidensniveauet og involvere flere SMV’er i den cirkulære omstilling
 • Vouchers til virksomheder, der vil hurtigt i gang med den cirkulære omstilling
 • Tilskud til investering i maskiner og udstyr
 • Værdikædebaserede netværksprojekter, der skal løfte tværgående problemstillinger
 • Plastfaglige værdikædeprojekter, der accelererer den grønne omstilling

Herudover vil projektet bestå af kommunikations- og internationaliseringsaktiviteter rettet bredt i mål.