Grøn gas er mere relevant end nogensinde

Nordjylland skal være international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv, og GrønGas er en af de virksomheder, som skal medvirke til at indfri denne ambition.

  • Opdateret 18. april 2024

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Erhvervsfyrtårnet for fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2 er støttet af EU og har base i Nordjylland. Virksomheden GrønGas, som har anlæg i Hjørring og Vrå, har længe ønsket at optimere arbejdet med CO2-fangst, men området er forbundet med en betydelig økonomisk risiko, og derfor var det vigtigt for virksomheden at have en tæt kontakt til Erhvervsfyrtårnet, så man gennem tilskud til arbejdet at kunne mindske risikoen.

”Med den øgede fokus på den grønne omstilling både i Danmark og internationalt er vores arbejde blevet endnu mere relevant end nogensinde. Vi kontaktede erhvervsfyrtårnet for at få hjælp til at udbygge og effektivisere vores anlæg i Hjørring. Gennem projektet CO2-visionen er vi blevet klogere på fangst og lagring af CO2, og vi er faktisk lykkedes med at lave et helt lukket energi-kredsløb i anlægget”, fortæller Allan Olesen, som er direktør i GrønGas.

Administrerende direktør Allan Olesen fra GrønGas

Administrerende direktør Allan Olesen fra GrønGas

Produktion af nordjysk el, varme og biogas

Virksomheden har drevet biogasanlæg siden 2001, hvor det første GrønGas anlæg i Hjørring blev taget i brug. Dette anlæg behandler årligt ca. 50.000 tons biomasse, primært bestående af husdyrgødning og vegetabilske restfraktioner fra fødevareindustrien. Af biomassen produceres el og varme, og overskudsvarmen fra gasmotorerne leveres til Hjørring Fjernvarme.

Virksomhedens anlæg i Vrå blev etableret i 2015/2016 i et partnersamarbejde med energiselskabet E.ON. Den producerede biogas opgraderes til naturgaskvalitet ved at fjerne CO2 fra biogassen, og hele produktionen leveres til naturgasnettet som bionaturgas. Anlægget i Vrå behandler årligt ca. 365.000 ton biomasse, primært bestående af husdyrgødning, vegetabilske restprodukter fra landbrug og fødevareindustri samt en mindre andel energiafgrøder. GrønGas i Vrå producerer årligt ca. 13 millioner Nm3 metan (bionaturgas).

”Omkring 50 landmænd fra lokalområdet leverer husdyrgødning til behandling på biogasanlægget i Vrå, og får afgasset gylle retur. Og det er der en betydelig gevinst ved, da afgasset gylle har en næringsværdi på omkring 85%, mens den ubearbejdede gylle kun rammer ca. 60%, fortæller Allan Olesen.

Fyrtårnet inkluderer virksomheder fra hele landet

Et af målene med erhvervsfyrtårnet, som har base i Nordjylland, men inddrager virksomheder fra hele landet i arbejdet, er at binde en grøn tråd mellem banebrydende innovation, test og demonstration. Det giver virksomhederne et springbræt til at styrke deres grønne kompetencer og indfri deres vækstpotentiale. Og det har GrønGas nydt godt af.

”De partnerskaber, vi er blevet en del af gennem erhvervsfyrtårnet, har givet os nye muligheder. Og hvis vi derudover lykkes med at kunne dokumentere effekten i storskala, så ligger der et stort forretnings- og eksportpotentiale og venter på os”, konkluderer Allan Olesen.

Har vi vækket din interesse?

Måske kan du også få sat spot på netop din ide, prototype eller løsning? Bag Erhvervsfyrtårnet for fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2 står offentlige aktører og private virksomheder, der er klar til at invitere dig ind i det faglige partnerskab.

Kampagne: Danmarks otte erhvervsfyrtårne sætter spot på innovative løsninger

De otte erhvervsfyrtårne er udpeget som strategisk vigtige indsatser i 2021-2027-programmerne. Erhvervsfyrtårnene fordeler sig over hele landet og arbejder med styrkepositioner inden for bl.a. grøn energi, life science, biosolutions, bæredygtigt byggeri, robotteknologi og vandteknologi. 

I vores kampagne kan du bl.a. møde Claus fra Task Engineering Danmark, Sofie fra Emento og Allan fra Grøngas – alle sammen virksomheder, der har fået hjælp til at styrke deres kompetencer, løsninger eller ideer hos et af landets erhvervsfyrtårne.

Læs alle historier fra kampagnen

FAKTA om GrønGas

GrønGas består af to biogasanlæg, hvor det ene hedder GrønGas Hjørring og det andet GrønGas Vrå. GrønGas Hjørring er bygget i 2001 af Xergi i samarbejde med Jens Peter Lunden. Anlægget er løbende udbygget, senest i 2016 med to nye Jenbacher motorer. GrønGas Vrå er bygget af E.ON Danmark og Jens Peter Lunden i 2015/16. Ejerne har selv designet anlægget og anvendt underleverandører til etablering af anlægget.

Læs mere om Grøngas

FAKTA Om Erhvervsfyrtårnene

I 2021 indgik Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsministeren en rammeaftale om opstart af erhvervsfyrtårne på baggrund af anbefalinger fra de regionale vækstteams.

Erhvervsfyrtårne skal løfte erhvervsudvikling og beskæftigelse i den enkelte landsdel inden for udvalgte styrkepositioner, men virksomheder fra hele landet kan deltage.

De otte erhvervsfyrtårne dækker over:

  • Erhvervsfyrtårnet for Life Science og offentlig-private samarbejder
  • Erhvervsfyrtårnet for udvikling af fremtidens industri og næste generation robotter
  • Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions
  • Erhvervsfyrtårnet for fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2
  • Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi
  • Erhvervsfyrtårnet for udvikling, test og demonstration af grøn energi
  • Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen
  • Erhvervsfyrtårnet for grøn energi og sektorkobling

Erhvervsfyrtårnene er igangsat med 595 mio. kr. fra REACT-EU i 2021. I 2023 indstillede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse yderligere 162 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, 32 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 118 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs mere om erhvervsfyrtårnene

FAKTA Om Erhvervsfyrtårnet for fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2

Nordjylland skal være international forgangsregion for fremtidens grønne erhverv. Med fokus på fangst, lagring og anvendelse af CO2, der kan bruges til produktion af fremtidens grønne brændstoffer, skal fyrtårnet i Nordjylland blive en styrkeposition med internationalt format. Det er her, virksomheder skal vise verden de store klimagevinster og vækst- og beskæftigelsesmuligheder, der kan høstes ved at videreudvikle, sammentænke, anvende og eksportere nye grønne teknologier. 

Besøg hjemmesiden for Erhvervsfyrtårnet for fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2