Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland (GRØN)

Projektinformation

 • Startdato

  25.08.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  17.633.507
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.816.754
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Energi- og ress.effektive SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Center for Logistik og Samarbejde ApS
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9220
 • Partnere

  Aalborg Havn Logistik A/S
  Aalborg Universitet
  Hjørring Kommune
  Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Projektresumé

Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland (GRØN)

GRØN har til formål at forbedre konkurrenceevnen blandt SMV’er ved at sikre ressource- og energibesparelser gennem industriel symbiose. Projektet samler Nordjylland og giver virksomhederne én indgang til at udvikle grønne forretningsmodeller og identificere symbiosepotentiale med andre virksomheder.

GRØN sætter nye standarder for hvordan virksomhederne involveres og assisteres igennem modningsprocessen over implementering af de grønne forretningsmodeller og hele vejen frem til at de selv kan fastholde de miljø- og forretningsmæssige forbedringer. Industriel symbiose-tilgangen bringes i anvendelse af et team af medarbejdere med såvel hands-on virksomhedserfaring, som den ypperste viden om industriel symbiose med Lucia Mortensens PhD ”Industrial Symbiosis Emergence: In the Aalborg East Port Industrial Area”.

Virksomhederne går igennem et forløb med fokus på:

 • Potentialeafklaring - screening af ressourcer og parathed
 • Facilitering – matchmaking, dannelse af symbiosenetværk, værdikædesamarbejder
 • Rådgivning og sparring – specifikt til virksomhedens behov Modning og implementering – hvor forretningsmodellerne realiseres
 • Digitalisering – tilbud om deltagelse i en nordjysk ressourcebørs

Projektet bygger videre på initiativer om at bruge miljømæssige forhold til at forbedre den langsigtede konkurrenceevne hos regionens virksomheder.

Der udvikles 50 grønne forretningsmodeller igennem projektforløbet. Det sikrer markante energi- og ressourcebesparelser i hele regionen –energibesparelser på ca. 25.000 GJ, reduktion i drivhusgasudledning på ca.10.000t CO2 og ca.13.000 t mindre materialeforbrug.

GRØN har samlet de væsentligste videns-aktører i Nordjylland, som arbejder med gennemførelse af grønne forretningsmodeller og industrielle symbioser, hvor Aalborg Universitet er garant for at den nyeste viden bringes i anvendelse, både indenfor miljø og bæredygtighed og samarbejde mellem organisationer og co-innovations-ledelse.

De stærkeste ErhvervsNetværk i Nordjylland bakker fuldt op om projektet og står til rådighed ved rekruttering af virksomhederne. De fire involverede kommuner (nord, syd, vest og centralt) sikrer geografisk spændvidde, samt at projektet forankres lokalt. NBEN og CLS udgør tilsammen en stærk alliance, som sikrer interne ressourcer til at gennemføre de planlagte forløb, og står inde for at virksomhedernes situation i en corona-tid tilgodeses med fokus på den tredobbelte bundlinje.