Growth Catalyst

Projektinformation

 • Startdato

  02.12.2014
 • Slutdato

  31.12.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  8.304.532
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.152.266
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Flere vækstvirksomheder
 • Støttemodtagerens navn

  Design Society
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  1473
 • Partnere

  Designskolen Kolding

Projektresumé

Formålet med Growth Catalyst-projektet er at identificere og udvikle regionale virksomheder (SMV'er) med erhvervsmæssigt potentiale til vækstvirksomheder.

Design kan ses som et vækstfremmende hormon for udviklingen i virksomheder og organisationer. Virksomheder der anvender design strategisk og som innovationsdriver klarer sig markant bedre end virksomheder der ikke gør.

Projektet vil vurdere små og mellemstore virksomheder omkring D2i-klyngen og udnytte de tætte relationer til Væksthus Syddanmark og de lokale erhvervsfremmeaktører til at identificere screenings-kandidater. D2i screener virksomheder for vækstpotentiale og kvalificerer udvalgte virksomheder til vækstforløb, hvor de kan få økonomisk støtte til udarbejdelse af en strategisk vækstplan.

Vækstplanen skal adressere og give virksomheden konkret strategisk input og retning i forhold til et eller flere af disse emner:

 • Fokus for udvikling af nye produkter og/eller services
 • Udnyttelse af muligheder i ny teknologi
 • Potentiale i eksport og nye markeder
 • Indsigt i eksisterende og nye kundesegmenter
 • Realisering af forretningspotentialet i nye ideer
 • Bedre udnyttelse af ressourcer, energi og materialer

På baggrund af den konkrete vækstplan, vil virksomheden have defineret en strategisk retning på det fremtidige innovations- og udviklingsarbejde. Virksomheden vurderes indledningsvis på organisatorisk motivation og tilgængelighed.

Projektet gennemføres i sammenhæng med en række andre Regional- og Socialfondsprojekter, herunder Growth by Design, Design Innovation og Design Business Bootcamp.

Growth Catalyst-projektet støtter ikke implementering af vækstplanen.

Se evaluering af projektet (PDF)