Højskolen som genvej til uddannelse

Projektinformation

 • Startdato

  25.08.2014
 • Slutdato

  30.06.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.336.940
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  6.443.205
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  Vrå Højskole
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9760
 • Partnere

  Nordjyllands Idrætshøjskole

Projektresumé

Projektet skal forsøge at bruge højskolen som genvej til uddannelse og erhverv i hele Region Nordjylland. Projektet skal gennem højskolekursus med særligt fokus på at motivere og afklare den unge, skabe en ny chance til unge, der skal hjælpes ind i uddannelsessystemet.

Der mangler faglært arbejdskraft i Nordjylland indenfor bygge og anlæg og sundhedsområdet, og derfor vejleder projektet ikke kun mod ungdomsuddannelse, men også mod ”uddannelse til job”.

Projektet skal løbe over en treårig periode i tæt samarbejde med regionens erhvervsliv og hele vejledningssystemet med tre hovedlinjer: Turisme, Bygge- og anlæg og Sundhed. Ideen er, at hjælpe op til 140 unge med at opnå faglige kompetencer, dannelsesmæssige aspekter og vigtigst at påbegynde en uddannelse. Unge, der ikke er kommet helskindet ud af den almindelige skolegang, og både mangler kundskaber, men også mangler en idé om, hvor deres liv er på vej hen.

Hovedaktiviteterne i projektet omfatter:

 • etablering af en projektorganisation
 • kompetenceudvikling af undervisere
 • undervisning og læringsmiljø
 • praktik og brobygning
 • følgeforskning

Projektet tager udgangspunkt i de effekter og output, som vi har ønsket at opnå med deltagerne i løbet af de uger, hvor de er tilknyttet projektet. Det er, at de opnår faglige kompetencer, dannelsesmæssige aspekter og opnåelse af målrettethed i forhold til uddannelse og erhverv. I forhold til at opnå den udvikling, er der opstillet 3 effektmål, som skal nås under vejs, samt et endeligt output mål.

De unge skal følge et højskoleforløb der har alle højskolens dannelsesmæssige kvaliteter, men samtidig fokuserer de på et linjefag, der er tilrettelagt med henblik på at opfylde projektets egentlige formål, vækst gennem uddannelse. Resultaterne forankres i regionen via et udbygget samarbejde med erhvervsliv og vejledningssystemet, således at projektet efter de tre år er bæredygtigt i sig selv.