Nyhed

Høring: Udkast til ændring af regnskabsbekendtgørelsen

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling sendes nu i høring.

  • 24. oktober 2022
  • Nye regler, programændringer, høringer m.m.
Stockfoto - høring

Foto: iStock.com/skynesher 

Baggrund og hovedindhold

Erhvervsstyrelsen vil med udkastet til ændringen af bekendtgørelsen blandt andet give mulighed for, at der kan fastsættes en særskilt standardsats for Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS). 

I udkastet fremgår yderligere, at revisor i forbindelse med sin revision af projekter ikke længere skal efterprøve, om projektet opfylder de senest godkendte aktiviteter, output og resultater i forhold til planen, og om de oplysninger, som støttemodtager har meddelt tilsagnsgiver om opfyldelsen af aktiviteter, output og resultater, kan dokumenteres. Dette vil fortsat blive efterprøvet af Erhvervsstyrelsen. 

Herudover præciseres det med udkastet, at gennemførelsen af Interreg-programmer i Danmark følger de særlige regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1059.
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft hurtigst muligt efter den offentlige høring.

Læs udkast til ændringsbekendtgørelse (pdf)

Send et høringssvar

Fristen for at indsende høringssvar er:

Mandag den 21. november 2022 kl. 12.00

I skal sende jeres høringssvar til:

Alternativt kan I sende høringssvar med almindelig post til: 

  • Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg

Find høringsbrev, udkast til bekendtgørelse og høringslisten på Høringsportalen

Portrætfoto - Janus Lodahl

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om høringen.

Janus Lund Lodahl

Email: janlod@erst.dk

Telefon: 3529 1705