Nyhed

Høring: Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud til bæredygtig byudvikling fra Regionalfonden

Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud vedrørende bæredygtig byudvikling fra Den Europæiske Regionalfond er netop sendt i offentlig høring.

  • 26. april 2022
  • Nye regler, programændringer, høringer m.m.
Stockfoto - høring

Foto: iStock.com/skynesher 

Baggrund og hovedindhold

Den 1. januar 2022 trådte lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og lov om erhvervsfremme i kraft.

Med lovændringen er der etableret et fælles administrationsgrundlag for tilskud til Danmark fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og den nye EU-fond, Fonden for Retfærdig Omstilling, for programperioden 2021-2027.

Loven fastsætter blandt andet indstillingsretten til midlerne, herunder midler til bæredygtig byudvikling. Her er der indført hjemmel til, at erhvervsministeren kan nedsætte et indstillingsudvalg til behandling af ansøgninger om tilskud til bæredygtig byudvikling.

Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud vedrørende bæredygtig byudvikling fra Den Europæiske Regionalfond fastsætter nærmere regler om administrationen af tilskud til bæredygtig byudvikling. Udkastet fastsætter blandt andet regler om indstillingsudvalgets sammensætning og opgaver samt kriterier for midlernes anvendelse. Derudover fastsætter udkastet, at Erhvervsstyrelsen sekretariatsbetjener udvalget, og at Bolig- og Planstyrelsen kan inddrages i forbindelse med sekretariatsbetjeningen. 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 20. juni 2022.

Send et høringssvar

Fristen for at indsende høringssvar er:

Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12.00.

Høringssvar skal sendes til Camilla Jøker Bach, CamBac@erst.dk, cc. Malene Slotø Schacke, maslsc@erst.dk.

Alternativt kan I sende jeres høringssvar med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Vil I vide mere?

På Høringsportalen kan I læse mere om den offentlige høring. Her finder I også høringsbrev og -liste.

Find høringsbrev, udkast til bekendtgørelse og høringsliste

Kontakt

I er velkomne til at henvende jer med spørgsmål om høringen.

Camilla Jøker Bach

Email: cambac@erst.dk

Telefon: 3529 1702