Nyhed

Høring: Udkast til bekendtgørelse om regnskabsbekendtgørelsen

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling sendes nu i høring.

  • 19. april 2023
  • Nye regler, programændringer, høringer m.m.
Stockfoto - høring

Foto: iStock.com/skynesher 

Baggrund og hovedindhold

Erhvervsstyrelsen vil med udkastet til ændringen af bekendtgørelsen bl.a. præcisere reglerne om krav om tilbagebetaling, herunder perioden for mulige tilbagebetalingskrav, præcisering af afbrydelser, samt hvad der forstås ved en slutafregning.

Der lægges med udkastet op til, at Erhvervsstyrelsen kan kræve et allerede udbetalt tilskud tilbagebetalt helt eller delvist fra tilsagnsmodtager indtil seks år efter den dato, hvor der er foretaget slutafregning over for projektet på baggrund af det endelige projektregnskab. Tidligere var det indtil 5 ½ år efter slutafregning. Den periode, hvor Erhvervsstyrelsen kan rette tilbagebetalingskrav mod tilsagnsmodtager, bliver således forlænget med et halvt år. Den forlængede periode skyldes nye EU-regler, hvorefter Europa-Kommissionen kan foretage kontrolbesøg i en længere periode end i tidligere programperioder.

Herudover præciseres det med udkastet, at støtteberettigede naturalydelser alene omfatter tilfælde, hvor SMV-ejere eller iværksættere udtager eller udbetaler løn til sig selv fra egen virksomhed, samt underhold. Derved tilpasses reglerne i højere grad til Støtteberettigelsesvejledningen (SBV). 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft hurtigst muligt efter den offentlige høring.

Send et høringssvar

Fristen for at indsende høringssvar er:

Onsdag den 17. maj 2023 kl. 12.00

I skal sende jeres høringssvar til: Emma Grepperud Krog: emmkro@erst.dk

Alternativt kan I sende høringssvar med almindelig post til:
Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg

Vil I vide mere?

På Høringsportalen kan I læse mere om de offentlige høringer. Her finder I også høringsbreve og -lister. 

Find høringsbrev, udkast til bekendtgørelse og høringslisten på Høringsportalen.

Find høringsbrev, udkast til bekendtgørelse og høringsliste på Høringsportalen

Kontakt

I er velkomne til at henvende jer med spørgsmål om høringerne.

Emma Grepperud Krog

E-mail: emmkro@erst.dk

Telefon: 3529 1781