Nyhed

Høring: Udkast til bekendtgørelser om Fonden for Retfærdig Omstilling

Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Fonden for Retfærdig Omstilling og udkast til bekendtgørelse om indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling er netop sendt i offentlig høring.

  • 8. april 2022
  • Nye regler, programændringer, høringer m.m.
Stockfoto - høring

Foto: iStock.com/skynesher 

Baggrund og hovedindhold

Den 1. januar 2022 trådte lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og lov om erhvervsfremme i kraft.

Med lovændringen er der etableret et fælles administrationsgrundlag for tilskud til Danmark fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og den nye EU-fond, Fonden for Retfærdig Omstilling, for programperioden 2021-2027.

Loven fastsætter blandt andet indstillingsretten til midlerne fra fondene, herunder midlerne fra Fonden for Retfærdig Omstilling. Loven giver erhvervsministeren hjemmel til at nedsætte et indstillingsudvalg til behandling af ansøgninger om tilskud vedrørende midler fra Fonden for Retfærdig Omstilling.

De to nye udkast til bekendtgørelser er en konsekvens af lovændringen og de nye forordninger om reguleringen af Fonden for Retfærdig Omstilling.

Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Fonden for Retfærdig Omstilling har til formål at fastsætte nærmere regler om administrationen af tilskud fra fonden. Udkastet fastsætter blandt andet regler om overvågningsudvalget for fonden, Erhvervsstyrelsens opgaver i forbindelse med administration af fonden, kontrol og revision samt klageadgang.

Udkast til bekendtgørelse om indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling fastsætter nærmere regler om indstillingsudvalgets sammensætning og opgaver samt kriterier for anvendelse af midlerne. Derudover fastsætter udkastet, at udvalget sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen. 

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft den 1. juni 2022.

Send et høringssvar

Fristen for at indsende høringssvar er:

Fredag den 6. maj 2022 kl. 12.00.

Høringssvar skal sendes til:

Camilla Jøker Bach: [email protected], cc. Sofie Hahn-Pedersen: [email protected].

Alternativt kan I sende jeres høringssvar med almindelig post til:
Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Vil I vide mere?

På Høringsportalen kan I læse mere om de offentlige høringer. Her finder I også høringsbreve og -lister. 

Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Fonden for Retfærdig Omstilling

Udkast til bekendtgørelse om indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling

Kontakt

I er velkomne til at henvende jer med spørgsmål om høringerne.

Camilla Jøker Bach

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1702