Nyhed

Høring: Udkast til programmer for EU’s Regionalfond og Socialfond Plus samt partnerskabsaftale for 2021-2027

Erhvervsstyrelsen, som er forvaltningsmyndighed for EU’s Regionalfond og Socialfonden Plus i Danmark, har sendt udkast til partnerskabsaftale og nationale programmer for perioden 2021-2027 i offentlig høring. Høringsfristen er den 17. december 2021.

  • 19. november 2021
  • Nye regler, programændringer, høringer m.m.
Stockfoto - høring

Foto: iStock.com/skynesher 

I perioden 2021-2027 modtager Danmark ca. 2,5 mia. kr. fra EU til at skabe vækst og beskæftigelse i danske virksomheder. Regeringen har lagt vægt på, at de nye programmer hænger tæt sammen med nationale strategier og planer.

Erhvervsstyrelsen har som led i udarbejdelsen af programmerne inddraget en bred kreds af virksomheder, erhvervsfremmeaktører, turismeaktører, videninstitutioner, klyngeorganisationer, civilsamfund mm. for at forstå virksomhedernes behov og udfordringer. 

Udkastet til partnerskabsaftalen er udarbejdet i samarbejde med Fiskeristyrelsen, der er forvaltningsmyndighed for Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfonden.

De to udkast til programmer er udarbejdet i en forordningsbestemt skabelon. Det betyder, at udkastene er bygget op omkring prioriteter, og for hver prioritet er valgt et politisk mål og en eller flere specifikke målsætninger. Denne grundlæggende struktur og ordlyden er forordningsbestemt og kan derfor ikke ændres. 

Fristen for at sende høringssvar er fredag den 17. december 2021 kl. 12.00.

Høringssvar sendes til de@erst.dk.

På baggrund af de indkomne høringssvar forelægges erhvervsministeren programudkastene til endelig godkendelse. Partnerskabsaftalen og programmerne skal efterfølgende godkendes af Europa-Kommissionen. 

Vil I vide mere?

I er velkomne til at henvende jer med spørgsmål til Decentral Erhvervsfremme i Erhvervsstyrelsen: de@erst.dk og telefon 3529 1700.

Find høringsbrev, høringsmateriale og -liste på Høringsportalen