Nyhed

Høring: Udkast til territorialplan for retfærdig omstilling og nationalt program for Fonden for Retfærdig Omstilling

Erhvervsstyrelsen, som er forvaltningsmyndighed for Fonden for Retfærdig Omstilling, har sendt udkast til territorialplan og nationalt program for Fonden for Retfærdig Omstilling i offentlig høring. Høringsfristen er den 2. september 2022.

  • 12. august 2022
  • Nye regler, programændringer, høringer m.m.
Stockfoto - høring

Foto: iStock.com/skynesher 

I perioden 2021-2027 forventer Danmark at modtage ca. 663 mio. kr. fra EU, som skal anvendes til at afbøde sociale, beskæftigelsesmæssige, økonomiske og miljømæssige udfordringer som følge af omstillingen til en klimaneutral økonomi. Regeringen har lagt vægt på, at programmet hænger tæt sammen med nationale strategier og planer.

Erhvervsstyrelsen har som led i udarbejdelsen af territorialplanen og programmet inddraget erhvervsfremmeaktører, videninstitutioner, klyngeorganisationer, havneaktører, kommuner og regioner mm. for at forstå virksomhedernes behov og udfordringer i den grønne omstilling.

Udkastene er udarbejdet i en forordningsbestemt skabelon, og den grundlæggende struktur kan derfor ikke ændres. 

Fristen for at sende høringssvar er fredag den 2. september 2022 kl. 12.00.

Høringssvar sendes til de@erst.dk.

På baggrund af de indkomne høringssvar forelægges erhvervsministeren udkast til Territorialplan for Retfærdig Omstilling og udkast til Nationalt Program for Fonden for Retfærdig Omstilling til endelig godkendelse. Territorialplanen og programmet skal efterfølgende godkendes af Europa-Kommissionen. 

Vil I vide mere?

I er velkomne til at henvende jer med spørgsmål til Decentral Erhvervsfremme i Erhvervsstyrelsen på de@erst.dk og telefon 3529 1700.

Find høringsbrev, høringsmateriale og -liste på Høringsportalen