Implementering af velfærdsteknologi gennem innovationspartnerskaber på kliniske hospitalsafdelinger

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2024
 • Slutdato

  01.01.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  9.383.850
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.384.135
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler, Kompetenceløft og livslang læring
 • Støttemodtagerens navn

  Region Hovedstaden
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2400

Projektresumé

Formålet med projektet er at åbne hospitalerne og sundhedssektoren generelt op for strukturerede partnerskaber med virksomheder (SMV’ere) for i fællesskab at implementere og skalere de bedste kliniske velfærdsløsninger til gavn for personale, patienter og leverandører. 
Dette gøres i projektet via et tæt samskabelsesforløb mellem to hospitaler i Region Hovedstaden og et i Region Sjælland og en udvalgt kommerciel partner. Sammen skal de tilpasse en velfærdsteknologiske løsning til øget overblik på de mange nye ensengsstuer, og herigennem opnå øget viden, tekniske kompetence samt bedre implementering. Målet i dette projekt er således at kompetenceudbygge både den offentlige og private sektor indenfor teknologiske og kliniske rammer mhp. implementering og skalering.