Implementering og skalering af digital træning i den kommunale rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Projektinformation

 • Startdato

  01.12.2023
 • Slutdato

  31.12.2025
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  12.553.225
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.904.354
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler, Implementering og skalering af velfærdsteknologiske løsninger
 • Støttemodtagerens navn

  Thisted Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7700

Projektresumé

I et offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI) vil Thisted Kommune, Haderslev Kommune og ExorLive implementere brugen af arbejdskraftbesparende velfærdsteknologi i den kommunale rehabiliterings- og genoptræningsindsats på ældreområdet med henblik på at imødekommende kommunernes demografiske udfordringer samt øge ExorLives muligheder for skalering nationalt såvel som internationalt.

I projektet vil Thisted Kommune og Haderslev Kommune implementere og lokalt skalere ExorLives Kommunepakke ”Fagpersonpakken”. Gennem en iterativ implementering bliver der mulighed for at tilpasse den velfærdsteknologiske løsning undervejs, baseret på indhentede erfaringer fra projektkommunerne. Ved projektafslutning vil ExorLive derfor have opbygget viden og erfaring til kvalificering af markedsføringsmateriale, der vil kunne danne grundlag for en øget omsætning på det danske og internationale marked.