Indsigtsanmodninger

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med indsigtsanmodninger.

  • Opdateret 26. april 2022

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 10 00
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@em.dk
  • På telefon: 33 92 33 50
  • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at behandle din anmodning om indsigt i de personoplysninger, som Erhvervsstyrelsen måtte behandle om dig.

Lovgrundlaget for denne behandling findes i databeskyttelsesfordningens artikel 15.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Vi behandler dit navn og de kontaktoplysninger, som du angiver i forbindelse med anmodningen om indsigt i personoplysninger. Vi behandler også dit cpr-nummer, da vi skal bruge det for at kunne sende vores svar til din digitale postkasse.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til andre myndigheder. Skulle du klage over en afgørelse om indsigt videregiver vi dog dine oplysninger til Erhvervsministeriet, som er klagemyndighed.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler de oplysninger, som du afleverer til os i forbindelse med anmodningen om indsigt.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i vores ESDH-system og sletter dem forventeligt efter 5 år, når vi har afleveret materialet til Statens Arkiver.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.     

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Erhvervsstyrelsen.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.