Industriel Elektronik Innovation

Projektinformation

 • Startdato

  23.08.2016
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  50.379.358
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.023.029
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9220
 • Partnere

  Foreningen Sønderborg Vækstråd
  Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)

Projektresumé

Region Syddanmark har en global styrkeposition inden for energieffektive teknologier og huser en stor virksomhedsspecialisering, særligt i det sønderjyske område omkring Sønderborg. Det understreges af at der i 2014 var knap 6.000 beskæftigede alene i Sønderborg Kommune inden for elektronikindustri, elektrisk udstyr og maskinindustri. Det udgør 27 % af kommunens private beskæftigelse.

Projektet gennemfører innovationssamarbejder mellem SMVer og SDUs forskningsenheder inden for industriel elektronik med det formål at innovative virksomheder udvikler nye produkter og løsninger. Fælles for innovationssamarbejderne er, at de centrerer sig om industriel elektronik.

Viden og kompetencer om elektronik er i stigende grad og omfang vigtigt for Region Syddanmarks virksomhedsspecialisering for at bibeholde konkurrenceevne, innovationskapacitet og yderligere positionering i markeder med høje vækstrater.

Som direkte resultat af innovationssamarbejderne er det et mål at skabe 6 innovative virksomheder, der udvikler nye produkter og løsninger med sandsynliggørelse af stort afsætningspotentiale gennem værdikædesamarbejder. I alt vil projektet bidrage til at øge virksomhedernes omsætning med 23 mio. dkr., øge eksporten med 9,2 mio. dkr. samt skabe 13 nye vedblivende job i projektperioden.5 år efter projektet forventes det at omsætningen beløber sig til 30 mio. dkr, eksporten med 12 mio. dkr. og at 17 nye, blivende arbejdspladser skabes.

Se evaluering af projektet (PDF)