Inklusion af frafaldstruede elever

Projektinformation

 • Startdato

  09.09.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  9.999.990
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.999.994
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  CELF, Center for Erhvervsretteder Uddannelser Lolland-Falster
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4800
 • Partnere

  Den Selvejende Institution Køge Handelsskole og Handelsgymnasium
  EUC Sjælland
  Roskilde Tekniske Skole
  Zealand Business College

Projektresumé

Formålet med projektet er at mindske frafaldet af psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedsforstyrrelser på erhvervsuddannelser og VUC – der er allerede på nuværende tidspunkt behov for folk med en erhvervsfaglig uddannelse, men på skolerne oplever vi i dag et forholdsvis stort frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb og på VUC.

Gennem projektet vi vil iværksætte nogle systematiske rammeaktiviteter på de enkelte skoler for at fastholde eleverne. Gennem afprøvning vil vi måle output og effekt af disse aktiviteter og gennem erfaringsudveksling mellem skolerne finde ud af hvad der virker – ved løbende tilpasninger vil vi få aktiviteterne implementeret så vi ved projektperiodens udløb i september 2022 vil have udviklet dokumenterede indsatser så flere elever fra målgruppen vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. På VUC Storstrøm videreudvikles et forberedende forløb, der dels fastholder eleverne og dels kvalificere målgruppens unge til opstart på en erhvervsuddannelse. Disse erfaringer vil efterfølgende blive brugt til også at inddrage FGU med henblik på at mindske frafaldet ved overgang til erhvervsuddannelser.

Deltagelse i det konkrete forøg er et tilbud til de elever som hører til målgruppen – vi kan ikke tvinge elever til at deltage men gennem motivation vil vi anbefale målgruppen at de følger tilbuddet. Skolernes kvalitetsafdeling udarbejder statistikker over de deltagende elever på de valgte indikatorer – antal, der tager imod tilbud, fravær, gennemførelse, efterfølgende praktikplads.

Ved gennemførelse af dette projekt forventer vi at 525 elever fra målgruppen gennemfører grundforløbet på erhvervsuddannelserne og efterfølgende påbegynder en uddannelsesaftale i en virksomhed eller i skolepraktik - uden dette projekt vil disse elever frafalde uddannelsen. Herudover fastholdes 62 elever på VUC, som efterfølgende påbegynder anden uddannelse.

Følgende aktiviteter indgår i projektet:

 • Visitationssystem til målgruppen udarbejdes
 • Visitation foretages
 • Mentorstøtte
 • Udvidet vejledersamarbejde
 • KarriereCamps
 • Særligt tilrettelagte forløb, der understøttes digitalt
 • Overgangsordning for FGU-elever.