Inklusion via Glasværket

Projektinformation

 • Startdato

  22.08.2017
 • Slutdato

  29.02.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.936.999
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.468.097
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  Glasværket ved Odense Havn ApS
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  5000
 • Partnere

  Haandværker- og Industriforeningeni Odense
  LO Fyn
  Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle

Projektresumé

Projektets formål at løse såvel sociale som beskæftigelsesudfordringer for socialt udsatte borgere, der befinder sig uden for arbejdsmarkedet.

Projektet udvikler et indslusningsforløb i den socialøkonomiske virksomhed Glasværket. Det er målet med projektet at der udvikles forløb, der sikrer at deltagerne opnår træning i og udførelse af arbejdsfunktioner i den socialøkonomiske virksomhed, der samtidig kombineres med differentieret færdigheds- og kompetenceudvikling på arbejdspladsen ud fra den enkeltes forudsætninger og behov.

Gennem forløbene skal deltagerne ikke alene kompetencemæssigt blive forberedt til arbejdsmarkedets krav, men de opnår også en kraftig styrkelse af selvværd og selvtillid, der gør dem i stand til at håndtere tilværelsens øvrige krav og udfordringer.

Forløbet vil være understøttet af en fokuseret og løbende opfølgning for de enkelte deltagere og de forløb, der udvikles i projektet er samtidig fokuseret på, at deltagerne bringes tættere på det private arbejdsmarked igennem projektets store samspil med det lokale erhvervsliv, der vil udgøre et vigtigt omdrejningspunkt i projektet.

Glasværket, med de folk der står bag, besidder iværksætterevner, sociale kompetencer og forretningsevner, der gør dem i stand til at drive en virksomhed, samt har et ønske om, at gøre forskel for en gruppe udsatte borgere i samfundet. Projektet vil bestå i flere dele:

 • Der skal etableres de rette rammer for samarbejde med kommunerne om modtagelse af ledige til et forløb.
 • Indholdet af forløb, samt samarbejdspartnere og forretningsmodel for disse skal beskrives og samarbejderne skal sættes i gang.
 • Der skal etableres et netværk af frivillige som med forskellige kompetencer kan bidrage til indsatsen.
 • Til etablering af disse ting er der behov for at arbejde med Glasværkets forretningsplan samt med etablering af procedurer og opsætning af samarbejdsmodeller med kommunerne, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.