InkubatorMidt

Projektinformation

 • Startdato

  21.10.2014
 • Slutdato

  31.12.2016
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  8.850.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.425.000
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  FBCD A/S
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8830
 • Partnere

  Business Park Randers ApS
  Business Viborg
  Dansk Produktions Univers A/S
  Den Erhvervsdrivende Fond Businesspark Struer
  EcoPark Århus
  Ejerforeningen for Vitus Bering Innovation Park
  Erhverv Silkeborg
  Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande
  Fonden Arsenalet
  Foreningen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd
  INCUBA A/S

Projektresumé

Danmark har for få vækstiværksættere, dvs. virksomheder, der inden for de første to år har mindst 10 ansatte, og som i de efterfølgende tre år har en årlig gennemsnitlig vækst på mindst 20 pct. Ifølge Region Midtjylland udvikler mindre end ½ procent af nye danske virksomheder sig til vækstvirksomheder.

Et konsortium bestående af 12 etablerede og spirende midtjyske udviklings- og forskerparker er gået sammen i et midtjysk inkubatorprogram om at accelerere udvikling og vækst i inkubatorvirksomheder via gennemførelse af et udvidet vejledningsforløb med særlig fokus på tilknytning af eksterne ressourcer i form af kontakter og kapital.

Målet med programmet er at styrke mulighederne for etablering af nye virksomheder og for kommercialisering af viden, at øge antallet af vækstvirksomheder, at øge væksten i disse virksomheder samt at øge overlevelsesraten for inkubatorvirksomheder.

Effekterne af programmet forventes at være:
• 150 virksomheder der har gennemført et vejlednings-, udviklings- eller mentorforløb.
• 120 virksomheder der har forbedret deres iværksætterkompetencer
• 20 nye virksomheder er opstartet
• 150 overlevende virksomheder efter 2 år
• 14 virksomheder ud af de 20 nystartede er selvstændige efter 6 måneder
• Inkubator-virksomhederne opnår bedre resultater end gennemsnittet på overlevelsesrate, omsætning, værditilvækst og beskæftigelse

Konsortiet løser operatørrollen med udgangspunkt i en fælles ramme som operationelt tilpasses de enkelte inkubatorers set up og virksomhedernes behov. Antagelsen er, at udvikling og implementering af en fælles struktur for tilgangen til - og dialog med potentielle vækstvirksomheder styrker muligheden for en optimeret indsats. Bevægelsesfrihed i forhold til særegneforhold i forhold til den enkelte virksomhed/branche maksimere udbyttet.