Innovationslaboratorier Build 4.0

Projektinformation

 • Startdato

  12.11.2019
 • Slutdato

  31.10.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  12.626.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  6.313.000
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  5000
 • Partnere

  Aalborg Universitet
  Erhvervshus Fyn P/S

Projektresumé

Projektet har til formål at understøtte små og mellemstore virksomheders arbejde med, at udvikle nye løsninger indenfor bæredygtigt byggeri via digitale redskaber og muligheder.

Projektet arbejder efter principperne i Build 4.0, som beskriver teknologier i denne kontekst. f.eks. følgende digitale teknologier bringes i spil:

 • BlockChain
 • Machine Learning og kunstig intelligens
 • Sporbarhed i materialer
 • Virtual og augmented reality
 • Big Data- Industrial Internet of things
 • Intelligente energi løsninger
 • 3-d print
 • Robotter.

Projektets udgangspunkt er fælles laboratorie og test aktiviteter hvor virksomheder og videninstitutioner, interagerer for at finde frem til nye innovative løsninger. Gennem anvendelse af bachelorstuderendes arbejde, sikres at den nyeste viden fra videninsitutionerne bringes i spil.

Projektet skal sikre at der udvikles mindst 8 nye koncepter indenfor bæredygtighed gennem digitalisering i byggeriet.