Innovative SMV'er

Projektinformation

 • Startdato

  06.01.2017
 • Slutdato

  31.08.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.732.263
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.866.131
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Byudvikl. gennem innovative virks.
 • Støttemodtagerens navn

  Fredericia Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7000
 • Partnere

  ALPCON A/S
  Aalborg Universitet
  Fredericia Spildevand og Energi A/S
  Linie Probruger Rådgivning v/Lise Nielson

Projektresumé

Projektet skal kortlægge ressourcer i Fredericia, hvor der forelægger attraktive muligheder til at udarbejde løsninger og koncepter for SMV'er inden for affaldshåndtering.

Det betyder, at løsninger og koncepter for affaldshåndtering både skal have fokus på miljøgevinster (herunder fald i CO2-Ækvivalenter, fald i GJ og upcycling af materialer) og på økonomisk bæredygtighed, således at forretningskoncepterne kan tilføre virksomhederne økonomisk, grøn vækst.

Kortlægningen skal indgå som vidensgrundlag i en række innovationsforløb for lokale SMV'er, og virksomhederne skal på baggrund af innovationsworkshops i bl.a. Design Thinking samt samarbejde imellem virksomheder og vidensinstituationer motiveres og rustes til at idéudvikle, skabe nye forretningskoncepter og iværksætteri. Projektet skal ligeledes facilitere, at minimum én socialøkonomisk virksomhed etableres.

Hovedformål med projektet:

 • Kortlægge affaldsressourcer med optimeringspotentiale i Fredericia
 • Udvikle cirkulære løsningsmodeller indenfor affaldshåndtering
 • Understøtte konceptudvikling hos lokale SMV'er
 • Skabe bæredygtig vækst i Fredericia
 • At arbejde i forlængelse af Fredericias bystrategi Bæredygtig Grøn Byudvikling