Intelligent energi- og ressourceoptimering med grønne forretningsmodeller

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2016
 • Slutdato

  31.12.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  7.112.908
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.553.275
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Energi- og ress.effektive SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Aalborg Universitet
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9220
 • Partnere

  AAGE VESTERGAARD LARSEN A/S
  Integrate A/S
  NORDISK PARFUMERIVAREFABRIK A/S

Projektresumé

Projektet har til formål at gennemføre energi- og ressourceoptimering i et netværk af tre nordjyske procesvirksomheder og samtidig indføre nye systemer og værktøjer i virksomhederne, der bliver et nyt virkemiddel i virksomhedernes arbejde med at gennemføre energi- og ressourceoptimering.

Der har igennem mange år været fokus på optimeringer i procesvirksomheder (bl.a. LEAN) herunder også energibesparelser, miljøbelastning med videre. Potentialerne for at gennemføre ressourceeffektivisering, der kan mærkes på både miljøkonto og bundlinje er dog kun i begrænset omfang indfriet. Stort set alle virksomheder har store mængder information og data om processer og forbrug tilgængelig, men stort set ingen formår at bruge disse data i et fremadrettet forbedringsarbejde.

Projektets partnere ønsker at indføre nye intelligente modeller, systemer og metoder, der kan integrere arbejdet med ressourceoptimering i planlægningsarbejdet. Vi ønsker i de tre deltagervirksomheder at indføre en løsning og et koncept, der bliver produktionslederens eller planlæggerens daglige værktøj til at optimere på ressourceanvendelsen, før produktionen igangsættes - dvs. før ressourcerne anvendes. Dette vil være helt nyskabende i virksomhederne, men samtidig det nødvendige skridt til at få ressourceoptimering på dagsordenen i det miljø, hvor beslutningerne om produktionen tages. Tidligere gennemførte projekter har vist, at en integration af ressourceanvendelsen i planlægningsfasen kan rumme et forbedringspotentiale på op til 15 %.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem Aalborg Universitet, Integrate og tre procesvirksomheder Aage Vestergaard Larsen fra Mariager, Nordisk Parfumerivarfabrik fra Hobro og vinduesfabrikken PT Vinduer fra Aabybro. Partnerkredsen vil tilsammen repræsentere både den videnmæssige, tekniske og anvendelsesorienterede baggrund for at gøre projektet til en succes, der leverer de opsatte målsætninger omkring ressourceeffektive SMV´ere og projektets mål om at gennemføre ressourcebesparelser og forbedret konkurrenceevne.