IværksætterDanmark - IvDK

Projektinformation

 • Startdato

  30.08.2019
 • Slutdato

  30.06.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  34.367.431
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  17.183.711
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler, Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Hovedstaden S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2100
 • Partnere

  Erhvervshus Midtjylland S/I
  S/I Erhvervshus Sjælland
  Erhvervshus Nordjylland S/I
  Erhvervshus Sydjylland S/I

Projektresumé

IværksætterDanmark (IvDK) er Erhvervshusenes initiativ til en samlende national indsats for alle iværksættere. Projektets overordnede mål er at understøtte et bredt kompetenceløft blandt iværksættere for at øge antallet af nye iværksættere og øge deres overlevelsesrate. Projektets tilbud supplerer den vejledning, som iværksættere i dag møder i kommunerne, hos lokale aktører og i Erhvervshusene. Projektet vil give iværksættere over hele landet mulighed for at deltage i kompetenceforløb på de væsentligste områder, hvor iværksættere typisk oplever et behov. Projektet er bygget op om tre typer af forløb: Forløb der skal styrke iværksætteres faglige kompetencer på de vigtigste generelle områder fx inden for økonomi, salg, markedsføring o.lign. Derudover tilbydes branche- og temaorienterede forløb, som er tilpasset lokale forhold. F.eks. forløb for håndværkere eller kvindelige iværksættere eller grøn omstilling. Derudover tilbydes overbygningsforløb, som er målrettet de mere eksekveringsdygtige iværksættere. Alle forløb tager udgangspunkt i de behov og ønsker, som er konstateret hos iværksætterne af bl.a. kommunale erhvervsvejledere, lokale aktører samt i Erhvervshusene. Indholdet i forløbene vil løbende blive justeret i samarbejde med et advisory board med deltagelse af etablerede iværksættere, brancheorganisationer, lokale aktører og andre med indsigt i dansk iværksætteri. Målgruppen er iværksættere, som inden for de seneste 3 år har CVR-registreret en virksomhed og potentielle iværksættere, der ønsker at opstarte virksomhed. Projektet retter sig mod alle brancher. Erhvervshusene vil i tæt samarbejde med kommuner, lokale og faglige aktører i de respektive geografier sikrer, at kendskabet til projektet og de mange decentrale forløb når rundt i hele Danmark.. .. ..
Se evaluering af projektet (PDF)