Iværksætterdanmark (REACT)

Projektinformation

 • Startdato

  07.06.2021
 • Slutdato

  31.12.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  88.925.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  66.693.750
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Iværksætteri kompetencer og lokale erh
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Hovedstaden S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2100

Projektresumé

Formålet med projektet er at styrke den brede målgruppe af iværksættere gennem skræddersyet kompetenceudvikling med det formål at anspore flere til at etablere sig som iværksættere og sikre at flere iværksættere overlever de første vanskelige år.

Gennem et fokuseret kompetenceløft, der er tilgængeligt i alle afkroge af landet, bidrager Iværksætterdanmark til at løfte kvaliteten i iværksætternes virksomheder.

Iværksætterdanmark henvender sig til den brede målgruppe af iværksættere, hvilket dækker over potentielle iværksættere og nye iværksættere. Iværksætterdanmark henvender sig til iværksættere, der har en ambition om at etablere en sund og levedygtig virksomhed uden dog nødvendigvis at have ambitioner om stor vækst.

Iværksætterdanmark tilbyder tre typer af iværksætterforløb:

 • Faglige kompetenceforløb (kollektive forløb)
 • Branche- og temaspecifikke forløb (kollektive forløb)
 • NextStep-forløb, hvor udvalgte iværksættere kan modtage 1:1-rådgivning med en privat rådgiver.

Gennem projektet vil 2.680 iværksættere deltage på et eller flere forløb. Heraf vil 1.637 deltage på et NextStepforløb med tilskud til rådgivning hos en privat rådgiver. I alt vil 2.278 iværksættere opnå et kompetenceløft.

Projektet skal ses i tæt sammenhæng med det eksisterende Iværksætterdanmark-projekt, hvor dette projekt i meget høj grad vægter tilskud til 1:1-rådgivning med en privat konsulent.

Iværksætterdanmark vil desuden styrke fokus på grønt iværksætteri såvel som kvindelige og faglærte iværksættere, bl.a. gennem en styrket partnerkreds, forløb, der er målrettet disse temaer, samt gennem målrettet markedsføring.

Iværksætterdanmark bygger på tilsagnstidspunktet på en bred partnerkreds bestående af de seks Erhvervshuse, Dansk Iværksætter Forening, Ivækst og den lokale erhvervsservice, hvilket sikrer en stærk forankring i hele landet gennem regionale og lokalesamarbejdsmodeller. Projektet vil undervejs i projektet inddrage yderligere partnere.