JEPS Job Engagement Personlig udvikling og Social inklusion

Projektinformation

 • Startdato

  05.12.2017
 • Slutdato

  30.09.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  26.424.818
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  13.212.409
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  AOF Center Fyn
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  5700
 • Partnere

  AOF Esbjerg
  AOF Syd

Projektresumé

Formål og forventede effekt

Formålet med projektet er at dokumentere, at de mest udsatte borgere kan blive en del af arbejdsmarkedet ved en målrettet, håndholdt indsats,- I projektets opbygning er der bl.a. taget udgangspunkt i to rapporter fra BIP (Beskæftigelses indikator projektet – fra beskæftigelsesnetværkets årskonference 2016 og ”Sagsbehandlerens betydning for udsatte borgeres jobchancer” (Væksthusets forskningscenter 2017). 

Rapporternes resultater er grundlaget for projektet, som er bygget op om gennemgående medarbejdere (banebrydere), der følger deltagerne igennem forløbet og 6 måneders efterværn.

Med deltagelse af 6 kommuner i Region Syddanmark vil projektet også afprøve og dokumentere den bedst mulige organisering af indsatsen for målgruppen i kommunerne.

Projektresultatet vil dokumentere, at en indsats for de udsatte målgrupper fortsat kan betale sig for kommunerne.

Effektkæden

Screening og visitation:

 • Samarbejde med kommunal jobrådgiver skal sikre:
  • høj deltagerindflydelse
  • forventningsafklaring
  • formidling af nuværende barrierer og deltagerens samlede livssituation
  • fælles målsætning til indsats for at mindske barrierer og samtidig øge beskæftigelsesperspektivet.

Indslusnings- og opkvalificeringsforløb (Individuel):

 • vejledning ift. barrierer for den enkelte deltagers mulige beskæftigelsesperspektiv
 • gruppevejledning ift. beskæftigelse
 • CV og jobsøgning
 • afklaring af opkvalificeringsbehov gennem kognitiv træning, OBU eller FVU
 • praktikforløb med sigte på dannelse af beskæftigelseskompetencer
 • progressionsmåling og løbende dokumentation til kommunalt jobcenter samt tilpasning og justering af indsatsen rettet mod øget beskæftigelsesperspektiv.

Praktik og virksomhedsnetværk:

 • etablering af virksomhedspraktikker i relevante virksomheder hovedsageligt i de deltagende kommuner - herunder typisk små og mellemstore virksomheder, som ikke i forvejen har samarbejdsaftaler med deres kommuner
 • inddragelse af et stort og veletableret virksomhedsnetværk, opbygget igennem mange år og mange projekter og forløb, som AOF har været anden aktør på for kommunerne.
 • løbende udbygning af virksomhedsnetværket med relevante virksomheder, som aktivt vil medvirke til, at udsatte borgere sluses ind i virksomheden med henblik på oplæring og ansættelse.

Efterværn:

 • et halvt år efter at deltagerne har forladt projektet
 • fokus på at fastholde deltagerne i beskæftigelse og beskæftigelsesfremmende aktiviteter.