Jobsporet

Projektinformation

 • Startdato

  20.10.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.792.870
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.696.435
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  Ikast-Brande Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7430

Projektresumé

Jobsporet - Flere udsatte skal i job

Formålet med forløbene er at afhjælpe lokale rekrutteringsudfordringer og afbøde de samfundsmæssige og personlige omkostninger, som er forbundet med langtidsledighed. Målet er, at 40 pct. af projektdeltagerne kommer i ordinær ustøttet beskæftigelse efter forløbet.

Virksomhedsnetværket er omdrejningspunktet

Virksomhedsnetværk udgør rammen om træning, indslusning og fastholdelse af udsatte borgere. Hvert virksomhedsnetværk består af 1-2 kernevirksomheder og 6-8 tilknyttede modtagervirksomheder. Kernevirksomheden driver et indslusnings- og træningsmiljø, hvor borgerne i en afgrænset periode på 1-6 måneder trænes og udvikles, så de efterfølgende kan ”fungere” på en modtagervirksomhed. Herefter indsluses borgerne via praktik i en modtagervirksomhed, som videreudvikler og - hvis muligt på sigt - fastansætter borgeren.

Der støttes op om borgeren

Alle deltagere får en personlig jobformidler fra jobcentret, som følger borgeren tæt i forløbet og hjælper med at håndtere jobrettede barrierer. Der udarbejdes desuden en faglig og personlig udviklingsplan med fokus på at overkomme borgerens selvoplevede barrierer for at komme i job. Jobcentret kan om nødvendigt støtte forløbet på virksomhederne med parallelle indsatser for borgeren.

Målet er at skalere projektet til en ny driftsmodel for arbejdet med udsatte

Jobcentret Ikast-Brande forventer, med udgangspunkt i projektet, at udarbejde en egentlig ”driftsmodel”, som efter projektperioden kan implementeres som en ny fast tilgang til indsatsen for udsatte borgere. Derfor vil der i hele projektperioden blive arbejdet med erfaringsopsamling og forankring.