Klyngeorganisation for bedre sundhed

Projektinformation

 • Startdato

  20.05.2019
 • Slutdato

  30.04.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.493.996
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.616.121
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Danish Life Science Cluster
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2200
 • Partnere

  Copenhagen Capacity, fonden til markedsføring og erhvervsfremme i Hovedstaden
  Life Science Innovation North Denmark
  MedTech Innovation Consortium
  S/I Erhvervshus Fyn

Projektresumé

Copenhagen Healthtech Cluster, Life Science Innovation North Denmark, MTIC, Welfare Tech og Erhvervshus Fyn er gået sammen for at skabe en samlet klyngeorganisation på sundhedsområdet i Danmark.

Klyngeorganisation for bedre sundhed skal skabe flere innovative virksomheder inden for farma og tech i Danmark ved at tage afsæt i virksomhedernes behov og skabes som en konsolidering af eksisterende klynger i perioden 2019-2020.Nærværende projekt handler om at involvere private virksomheder i hele Danmark i skabelsen af en landsdækkende klyngeorganisation.

Projektet er centret omkring seks hovedaktiviteter:

 • Behovsafdækning med involvering af 120 virksomheder
 • Gennemførelse af 6 Town halls i bl.a. København, Odense, Aarhus og Aalborg
 • Gennemførelse af 6 opfølgende workshops mhp. kvalificering af input
 • Matchning af 30 virksomheder med healthtech organisationer
 • Afholdelse af 4 advisory board møder
 • Afholdelse af 4 kompetenceudviklingsworkshops for medarbejdere

Øvrige samarbejdspartnere er Innovationsnetværket Danish Healthtech og relevante interesseorganisationer.

Se evaluering af projektet (PDF)