Kommende ansøgningsrunder

Her kan du finde overblik over forventede ansøgningsrunder den kommende tid. Siden opdateres løbende og minimum hvert kvartal.

 • Opdateret 9. februar 2024

Flere hænder til virksomhederne – en bæredygtig beskæftigelsesindsats

 • Geografi

  Landsdækkende

 • Indsatsområde

  Social inklusion
  og styrket 
  arbejdsmarkeds-
  deltagelse 

 • Målgruppe

  Små og mellemstore virksomheder, der mangler arbejdskraft, samt ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet med andre udfordringer end kun ledighed, som med en indsats har
  potentiale til at indgår på en arbejdsplads på ordinære vilkår 
  – omend kun få timer

 • Finansiering

  90 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 
  70 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler 

 • Ansøgningsperiode

  Marts 2024 til juni 2024.

Det danske klyngeprogram 2025-2028

 • Geografi

  Landsdækkende

 • Indsatsområde

  Innovation og klynger

 • Målgruppe

  Klyngeorganisationer og partnere, som samtidig søger om at blive udpeget af uddannelses- og forskningsministeren som klyngeorganisation for perioden 2025-2028

 • Finansiering

  130 mio. kr. fra 
  EU's Regionalfond og 
  230 mio. kr. fra 
  Danmarks Erhvervsfremme-
  bestyrelses Decentrale Erhvervsfremmemidler

 • Ansøgningsperiode

  Marts 2024 til maj 2024

Bæredygtig byudvikling

 • Geografi

  Landsdækkende

 • Indsatsområde

  Levende, bæredygtige bymidter

 • Målgruppe

  Kommuner med byer, der har mellem 4.000 og 20.000 indbyggere

 • Finansiering

  140 mio. kr. fra EU's Regionalfond

 • Ansøgningsperiode

  I løbet af 2024

Digitale værktøjer på Virksomhedsguiden II

 • Geografi

  Landsdækkende

 • Indsatsområde

  Innovation, konkurrenceevne og digitalisering

 • Målgruppe

  Erhvervshuse, selvejende institutioner, erhvervsorganisationer, uddannelses-

  institutioner, klynger, virksomheder m.fl.

 • Finansiering

  8 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 10 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler

 • Ansøgningsperiode

  4. kvartal 2024