KOMPAS

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.668.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.834.000
 • Indstillet af

  Vækstforum Hovedstaden
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhv.udd.(voksne) og videreg.udd.
 • Støttemodtagerens navn

  Maritime & Logistics Innovation Denmark
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  1256
 • Partnere

  DTU
  Danske Maritime
  Københavns Erhvervsakademi
  SIMAC

Projektresumé

"KOMPAS" arbejder med at løfte uddannelsesniveauet blandt beskæftigede i maritime virksomheder i Region Hovedstaden.

Virksomheder, der medvirker i projektet, bliver tilknyttet en kontaktperson, som skaber klarhed i de uddannelser og kombinationer af kurser der tilbydes. Samtidigt afholdes workshops med deltagere fra relevante maritime virksomheder, der skaber ny viden om, hvilke kompetencer der er efterspurgte af de maritime virksomheder.

Uddannelsesinstitutionerne KEA, MSK, SIMAC og DTU Diplom er partnere i projektet.

På baggrund af workshops, kompetenceplaner og vurderinger fra MDC og Danske Maritime udvikler og tilpasses uddannelserne de kompetencegivende deltidsuddannelser, så de er relevante for den maritime sektor. KOMPAS arbejder med uddannelse af beskæftigede på alle kompetencegivende niveauer.

Forventet effekt

I løbet af KOMPAS screenes 500 virksomheder, 50 virksomheder besøges, der afholdes 6 informationsarrangementer og 4 kompetencegab workshops. På baggrund af dette udvikles 150 kompetenceudviklingsplaner. Projektets mål er, at 100 personer påbegynder en kompetencegivende uddannelse, primært indenfor det tekniske område.