KOMPETENCEFORSYNiNGmidt

Projektinformation

 • Startdato

  18.09.2014
 • Slutdato

  28.02.2017
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.183.528
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.091.764
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhv.udd.(voksne) og videreg.udd.
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8200
 • Partnere

  AARHUS TECH
  Mercantec
  UCH Uddannelsescenter Holstebro

Projektresumé

"KOMPETENCEFORSYNINGmidt" vil have fokus på virksomheders behov for kompetencer og vil stimulere igangsættelse af efteruddannelsesaktiviteter mhp. at øge produktivitet og jobskabelse.

Omdrejningspunktet i projektet er at skabe et tæt samarbejde mellem hhv. uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne om den opsøgende kontakt over for virksomhederne og deres ansatte. Dette for at sikre, at partnerne får lige nøjagtig den service, de har behov for ift. mulighederne for at modtage erhvervsfaglig og videregående uddannelse.

Samarbejdet kaldes ”lokale koordinerende partnerskaber” og skal sikre et mere effektivt kompetencematch, via en fælles koordineret indsats om at kvalificere arbejdsstyrken, så den på sigt skaber et øget fagligt kompetenceniveau hos medarbejderne.

Projektaktiviteter:

 • En opsøgende indsats; med henblik på at finde relevante og interesserede virksomheder,
 • Vejledning; vejlede de enkelte medarbejdere om uddannelsesmuligheder og -behov,
 • Screening; udarbejde Real Kompetence Vurdering (før-afklaring) for medarbejdere, hvor denne er rettet imod den enkelte medarbejders jobfunktion i virksomheden og eventuelle behov for omskoling jf. eventuelle ændringer af arbejdsopgaver samt virksomhedens kompetencebehov og
 • Videreuddannelse; videreuddanne medarbejdere alternativt tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft såfremt den efterspurgte faglighed ikke kan findes.

Resultatmål:

 • 300 virksomheder besøges,
 • 350 medarbejdere modtager vejledning,
 • 200 ansatte screenes og modtager en RKV/før-afklaring med henblik på, at
 • 30 medarbejdere modtager erhvervsfaglig og videregående uddannelse. Der vil løbende være et fokus på virksomhedernes kompetencebehov, herunder om der er behov for allokering af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft.