KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 - Vækstrettet kompetenceudvikling

Projektinformation

 • Startdato

  16.09.2016
 • Slutdato

  31.03.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  18.606.875
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.303.437
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8200
 • Partnere

  AARHUS TECH
  Mercantec
  UCH Uddannelsescenter Holstebro

Projektresumé

"KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0" skal fortsætte det påbegyndte arbejde fra det etårige projekt "KOMPETENCEFORSYNINGmidt". Her blev der startet et arbejde, der dels bestod af at løse et kompetenceforsyningsbehov hos de små og mellemstore virksomheder dels at påbegynde et udviklingsarbejde i form af at sammentænke de tre politikområder (erhverv, beskæftigelse og uddannelse) i lokale koordinerende samarbejder (LKS).

Arbejdet i "KOMPETENCEFORSYNINGmidt" er blevet fulgt af CARMA, der har udarbejdet rapporten Partnerskaber i støbeskeen, maj 2016. Denne rapport giver en lang række anbefalinger til fortsættelsen af projektet.

Ansøgningen bygger på Regionalt kompetenceudviklingsprogram 2017-2019 og her beskrives tre (fire) indsatsområder for det kommende "KOMPETENCEFFORSYNINGmidt" -projekt.

Indsatsområderne er:

 • Styrkelse af virksomhedernes kompetencestrategier
 • Tiltrækning og fastholdelse af talenter
 • Efter- og videreuddannelse

Desuden er der for "KOMPETENCEFORSYNINGmidt" en særlig indsats vedr. udvikling af partnerskabet.

Der er 5 hovedaktiviteter:

 • Aktivitet 1: Rekruttering af SMV'er,
 • Aktivitet 2: Arbejde med kompetencestrategier i virksomheder med hensigtserklæringer
 • Aktivitet 3: Gennemførelse af kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Aktivitet 4: Gennemførelse af kompetenceudvikling af ledere
 • Aktivitet 5: Gennemførelse af allokering af arbejdskraft til SMV'er

De forventede kvantitative resultater af de fem hovedaktiviteter på 3 år er:

 • Udvikling af partnerskaber og rekruttering af virksomheder (Aktivitet 1: 600 vækstvirksomheder kontaktes)
 • Strategiudvikling (Aktivitet 2: 150 vækstvirksomheder arbejder med kompetencestrategier og kompetenceudvikling)
 • Kompetenceudvikling (Aktivitet 3: 500 medarbejder i efteruddannes og Aktivitet 4: 50 ledere i efteruddannes)
 • Tiltrækning og fastholdelse af talenter (Aktivitet 5: 15 indsatser for højtuddannede og andre ”talenter”)

Projektets partnerskab bevæger sig (med CARMAs ord) fra at være i Kantinen til at være i Klubben og en del partnerskaber (LKS) er på vej mod Kompagniet, da projektets hypotese er, at et styrket samarbejde mellem systemerne giver den bedste kompetenceforsyning overfor virksomhederne.