KOMPETENCEFORSYNINGmidt (akse 1)

Projektinformation

 • Startdato

  18.09.2014
 • Slutdato

  30.06.2017
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.616.503
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.664.203
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8200
 • Partnere

  AARHUS TECH
  Mercantec
  UCH Uddannelsescenter Holstebro

Projektresumé

KOMPETENCEFORSYNINGmidt (akse 1) har til formål at gennemføre vækstrettet kompetenceudvikling for virksomheder (SMV’er), med baggrund i vækststrategiernes identificerede kompetencebehov.

Projektaktiviteter:

 • Rekruttering: Der rekrutteres 45 virksomheder til at tage del i projektets afklarings- og kompetenceudviklingsaktiviteter. Der tages alene udgangspunkt i de virksomheder der allerede har en vækststrategi, men selve rekrutteringsopgaven er med henblik på at skabe større kendskab og forståelse for virksomhedernes udfordringer og behov.
 • Kompetenceafklaring og kompetenceudviklingsstrategi: Medarbejderne i de ”kvalificerede” SMV’er får identificeret deres kompetenceudviklingsbehov holdt op imod de behov identificeret i virksomhedernes vækststrategier. Denne afklaring fører til en kompetenceudviklingsstrategi der efterfølges af konkret kompetenceudvikling.
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere: Der gennemføres kompetenceudviklingsforløb i forlængelse af kompetenceafklaringen for en betydelig del af de deltagende virksomheders medarbejdere og ledere. Der vil være tale om specifikt sammensatte forløb som udspringer af de enkelte virksomheders behov (jf. vækststrategi), men dele af disse forløb/kurser kan i forvejen findes under fx AMU eller VEU. Der kan konkret være tale om omskoling af medarbejdere, tilknytning af højtuddannet arbejdskraft eller etablering af virksomhedsnetværk med en vækst- og kompetenceudviklingsdagsorden. Der vil være fokus på, at de 225 kompetenceudviklede medarbejdere og ledere tilegner sig nye vækstrettede kompetencer.

Resultatmål:

 • 400 virksomheder modtager en rekrutteringsydelse mhp. at kvalificere den enkelte virksomhed til projektets hovedaktivitet og -formål, vækstrettet kompetenceudvikling.
 • 45 virksomheder modtager kompetenceafklaring mhp. identificering af kompetenceudviklingsstrategier som udspringer af den pågældende virksomheds vækststrategi.
 • 200 medarbejdere gennemfører vækstrettet kompetenceudvikling.
 • 25 ledere gennemfører vækstrettet kompetenceudvikling.