KræftRehabilitering med Icura på Sjælland (KRIS)

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2024
 • Slutdato

  31.12.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  7.879.571
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  928.529
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler, Implementering og skalering af velfærdsteknologiske løsninger
 • Støttemodtagerens navn

  Region Sjælland
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4180

Projektresumé

Flere kræftpatienter vil give et øget behov for genoptræning og rehabilitering i fremtiden. Samtidig er der ulighed i, hvem der i dag benytter de eksisterende tilbud.
I KRIS samarbejder virksomheden seks offentlige aftagere om at implementere det digitale træningsredskab Icura til superviseret hjemmetræning for borgere under/efter kræftbehandling i Region Sjælland. Det sker i fælles indkøb og uddannelse af fagpersonale i en velfærdsteknologisk løsning til lettere og bedre overgang fra hospital til kommunale træningstilbud. Det indbefatter brug af Icura til: 

 • Bedre vurdering af nye kræftpatienters fysiske aktivitetsniveau
 • Tidlig start på hjemmetræning for kræftpatienter
 • Differentieret tilbud om superviseret hjemmetræning i kommunerne

Derved får virksomheden Icura mulighed for at skalere deres produkt til en stor, fremtidig målgruppe, ligesom kan de offentlige aftagere kan optimere deres kapacitet.