Kvalificeret Arbejdskraft til Fyrtårn Syd - Kompetencer

Projektinformation

 • Startdato

  01.07.2023
 • Slutdato

  30.06.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  8.941.100
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.226.440
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler, Kompetenceløft og livslang læring
 • Støttemodtagerens navn

  Work-Live-Stay Southern Denmark
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7100

Projektresumé

Fyrtårn Syd fastholder sine fire prioriteter indenfor arbejdskraft. Projektet under indsatsområde 2.1.2 sigter mod at øge virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft gennem om- og opkvalificering af medarbejderne og målrettet tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Virksomhederne bliver mødt af håndholdte indsatser og forløb, som matcher deres behov og modenhed og de klædes på til at løse manglen på arbejdskraft gennem kompetenceudvikling og international tiltrækning.

Målet er at imødekomme behovet her-og-nu, men også at klæde virksomhederne på til fremtiden. I tæt samspil med virksomhederne udvikles og gennemføres uddannelsesplaner med særligt fokus på grønne kompetencer. Relevante offentlige aktører og udbydere er en integreret del af løsningen. Virksomheder får mulighed for at synliggøre konkrete job gennem internationale tiltrækningsaktiviteter.