Laundry Water Recycling

Projektinformation

 • Startdato

  01.04.2016
 • Slutdato

  31.10.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  551.937
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  248.372
 • Indstillet af

  Vækstforum Bornholm
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Victor-Vask A/S
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  3700

Projektresumé

Victor Vask A/S ønsker at udvikle og teste en prototype på et anlæg, der kan genbruge vaskerivandet i vaskerier, og som kan sælges til vandforbrugende virksomheder worldwide.

Der skal udvikles og testes et fuldskala systemkoncept, der skal sikre og dokumentere en stor genanvendelse af vand, uden at det går ud over virksomhedens produkter.

Projektet forventes at føre til større lønsomhed, større omsætning og jobskabelse hos Victor Vask A/S.

Derudover forventes projektet at føre til en vandbesparelse på 50%, mindre spildevandsudledning samt besparelser på forbrug af el og kemikalier.