Logos

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2016
 • Slutdato

  28.02.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.763.530
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.486.918
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  RE-JOB ApS
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9440
 • Partnere

  Frederikshavn Kommune

Projektresumé

LOGOS - Øget ansvarlighedsfølelse for eget liv skaber varig ordinær beskæftigelse

Formålet med projektet er at hjælpe marginaliserede personer på kanten af arbejdsmarkedet tilbage til ordinær beskæftigelse. Indsatsen sker gennem et intensivt indslusningsforløb med parallelt undervisnings- og samtaleforløb. Sideløbende hermed løber et målrettet og intensivt samarbejde med det lokale og regionale erhvervsliv.

Personer med sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet og med længere ledighedsperioder bag sig får ofte en oplevelse af at være sat uden for ansvar for sit eget liv. De fortæller, de oplever at, andre bestemmer over deres liv, og at deres liv får mindre betydning. Denne følelse påvirker deres sociale liv og privatlivet påvirkes markant i en længere ledighedsperioder. Personerne føler sig umyndiggjort, og det påvirker selvværd såvel som selvtillid. Vi vil give disse mennesker følelsen af ansvarlighed for eget liv tilbage og herigennem være meningsskabende.

Deltagere hjælpes til at se en sammenhæng og mening med livet og motiveres dermed til at tage ansvar for eget liv. Vi bruger forskellige tilgange til at facilitere denne proces:

 • Et intensivt samtaleforløb med ugentlige samtaler med vekslende vejledende og coachende tilgang sikrer progression i udviklingen.
 • Et gennemtænkt, ambitiøst tilrettelagt undervisningsprogram på 13 uger med arbejde med personlig udvikling, virksomhedsnært samarbejde og jobsøgningsundervisning udvikler deltager og underbygger samtalerne.
 • Et virksomhedsnært samarbejde, som matcher deltager med virksomhed allerede tidligt i forløbet, således at deltager såvel som virksomhed forberedes til samarbejdet gennem undervisning, samtaler, punktpraktikker og aktivt samarbejde, sikrer det rette match samt succes i virksomhedspraktikkerne og er herigennem med til at åbne op for efterfølgende ordinær beskæftigelse.

Der er 3 indslusningsforløb med i gennemsnit 14 deltagere. Der er løbende optag hver 14. dag. Det virksomhedsnære samarbejde er med lokale såvel som regionale virksomheder.

Det forventes, at 8 deltagere er i beskæftigelse, og at 32 erhvervsaktive deltagere er i gang med at søge arbejde umiddelbart efter deltagelsen.