Mærk Næstved - Bæredygtig grøn byudvikling med innovative SMV'ere

Projektinformation

 • Startdato

  06.01.2017
 • Slutdato

  31.05.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.475.515
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.485.309
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Byudvikl. gennem innovative virks.
 • Støttemodtagerens navn

  Næstved Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4700

Projektresumé

Projektet ”Mærk Næstved – bæredygtig grøn byudvikling med innovative SMV’ere” er en del af en samlet indsats inden for rammerne af EU’s Regionfonds indsatsområde ”Smart Urban Innovation”, der skal understøtte en helhedsorienteret bystrategi for Næstved by med fokus på grøn, bæredygtig byudvikling.

Dette projekt er dermed ét ud af to delprojekter, der er selvstændig defineret og beskrevet, men gensidigt understøttende, der har til formål at 1. øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder, der på en smart og nytænkende måde udvikler løsninger for ressourceforbrug, genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald. I det andet delprojekt arbejdes målrettet med reduktion af energiforbruget i Næstved by i forhold til mere overordnede strukturelle rammer, hvilket samtidig understøtter ovenstående, da en del af denne indsats omhandler reduktion og genanvendelse af affald samt anvendelsen af nye teknologier hertil.

I nærværende delprojekt rettes indsatsen særligt mod bygge- og anlægssektoren i Næstved for at fremme innovative og markedsrettede løsninger for en bedre ressourceudnyttelse af affald og biprodukter, herunder særligt fokus på genanvendelse og optimering af affald fra byggeriet.

Denne sektor er udpeget i Den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi for Region Sjælland (2015-18) som særlig vigtig med stort udviklingspotentiale. Samtidig udgør bygge- og anlægsbranchen en stor del af SMV’er i Næstved Kommune med 532 bygge- og anlægsvirksomheder (2013) og stort antal beskæftigede (2437 personer i 2014), og denne har oplevet en stor relativ vækst og dermed positiv udvikling siden 2010, hvilket ligger markant over udviklingen af Region Sjælland og landet som helhed (kilde: Vækstvilkår 2016, Væksthus Sjælland).

Denne branche har i særdeleshed et stort potentiale, da bygge- og anlægsbranchen i forvejen håndterer store mængder affald, og da der er et stort fokus på miljøvenlig og bæredygtigt byggeri i Danmark samt at der i det kommende årti vil være store offentlige anlægsarbejder. Der er dermed er et meget stort og uudforsket potentiale for optimering af forretningsgange, nye forretningsmuligheder og innovation inden for grønne ”smarte løsninger” i byggeriet.

Formålet med delprojektet er derfor fremme et antal nye innovative virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren, der har markedsintroduceret nye produkter, ydelser og/eller teknologier i forhold til reduktion, genanvendelse og optimering af affald fra bygge- og anlægsprojekter