Nyhed

Miljøvurdering af program og territorialplan for Fonden for Retfærdig Omstilling 2021-2027

Som led i udarbejdelsen af det kommende program med tilhørende territorialplan for EU's nye grønne omstillingsfond Fonden for Retfærdig Omstilling foretages en miljøvurdering.

  • 18. maj 2022
  • Nye regler, programændringer, høringer m.m.
Stockfoto - høring

Foto: iStock.com/skynesher 

Erhvervsstyrelsen er på regeringens vegne i færd med at udarbejde udkast til program og territorialplan for EU's nye grønne omstillingsfond Fonden for Retfærdig Omstilling 2021-2027.

Erhvervsstyrelsen har vurderet, at programmet og territorialplanen 2021-2017 skal miljøvurderes i henhold til miljøvurderingsloven. COWI er valgt som leverandør af afgrænsnings- og miljørapport. 

Erhvervsstyrelsen offentliggør derfor nu den foreløbige procesplan for miljøvurderingsprocessen.

Se den foreløbige procesplan her (pdf)