Mod Alle Odds

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2016
 • Slutdato

  28.02.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  8.070.619
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.665.985
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  Mariagerfjord Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9500
 • Partnere

  H i K - Fodbold

Projektresumé

Projektet skal via projektaktiviteterne og sammen med Hobro IK og en række sponsorer øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. Konceptet med specialtilrettelagt indslusningsforløb efterfulgt med træningsforløb skal kunne genbruges og inspirere andre private og offentlige virksomheder for at fremme beskæftigelse for målgruppen i fremtiden.

Overordnende aktiviteter i projektet er specialtilrettelagte indslusnings- og træningsforløb, hvor deltagerne er tilknyttet projektet i 6 måneder. Indslusnings- og træningsforløb er målrettet fleksjobvisiterede med lille arbejdsevne som har svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fokus i indslusningsforløbene er at deltagerne opnår nødvendige kompetencer (eks. kvalitetsbevidsthed, samarbejdsvillighed, ansvarsbevidsthed, stabilitet osv.) og sociale færdigheder (eks. konfliktløsning, præsentation osv.) i så høj grad, at deltagerne vil kunne varetage et arbejde umiddelbart efter eller under selve projektet. Træningsforløbene har fokus på at deltagerne omsætter indslusningsforløbets instruktioner og elementer i virksomhederne hvor de skal arbejde med rigtige opgaver og med henblik på at mestre dem på længere sigt.

Projektet vil afprøve ”supported employment” som en del af indsatsen overfor målgruppen. Desuden suppleres indslusnings- og træningsforløb med køb af eksterne kurser/uddannelser og delydelser til deltagerne, som ikke kan udbydes indenfor rammerne af den virksomhed, men som er en nødvendighed for at opnå enten særlige egenskaber til varetagelse af sin funktion som deltager eller til at fremme udvikling og færdigheder for at kunne overgå til uddannelse/kursus eller ordinært arbejde.

Forankring af projektet finder sted i Hobro IK og ved de indgående partnerskabsaftaler med en række sponsorer vedr. inklusionsindsatsen.

Som hovedeffekt forventes der efter projektafslutning i 2018, at 12 borgere har fundet et job og samtlige 44 har gennemført indslusningsforløb. Derudover har 4 deltagere fundet et job i en socialøkonomisk virksomhed og 16 fortsat søger efter job.

Ved projektets afslutning er der indgået yderligere 5 partnerskabsaftaler med andre virksomheder med tilknytning til Hobro IK: Ydermere 12 deltagere er i beskæftigelse efter 6 måneder enten i en virksomhed med tilknytning til Hobro IK eller en helt anden virksomhed.