Morgendagens Cirkulære Digitale Kompetencer

Projektinformation

 • Startdato

  18.06.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.104.966
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.283.784
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling
 • Støttemodtagerens navn

  Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle & Design Cluster
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7400
 • Partnere

  Aalborg Universitet
  Professionshøjskolen University College Nordjylland
  Professionshøjskolen VIA University College
  Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)

Projektresumé

Projektet vil fremme vidensniveauet af cirkulær økonomi (CØ) i SMV’er gennem praksisnær efteruddannelse.

Formålet er at uddanne nøglemedarbejdere til at være forandrings- og forankringsagenter inden for CØ og digitalisering hos og for SMV’erne, som derigennem styrker deres indsigt i og kapacitet for cirkulær og digital forretningsudvikling.

Fra tidligere projekter har vi erfaret, at ildsjæle med indsigt i cirkulære forretningsmuligheder gør den største forskel i virksomhedernes grønne omstilling. Projektets grundlæggende antagelse, som understøttes af de involverede brancheorganisationer, er, at arbejdet med cirkulær økonomi og digitalisering styrker fremtidsudsigterne og fastholdelse af jobs i SMV’er.

Målgruppen for CDK er medarbejdere og ledelsen i SMV’er i brancherne: Fremstilling, Byggeri & Arkitektur, Oplevelsesøkonomi samt Livsstil.

Nøglemedarbejdere kan via opkvalificering kickstarte og forankre den grønne omstilling i virksomhederne. Alle forløb tages med afsæt i virksomhedernes behov.

 • Forventede antal virksomheder i perioden: 150
 • Forventede antal medarbejdere i kompetenceforløb (3 pr. Virksomhed): 450
 • Forventede antal ledelsesrepræsentanter i kompetenceforløb (minimum 1 pr. virksomhed): 150

Centralt i konceptet er en afdækning af virksomhedernes behov, hvor vidensinstitutionerne beskriver hvordan uddannelsesmoduler, forudsætninger og pris mm. kan matches med virksomhedernes behov.

Den rette dosering mellem teori, værktøjer, inspiration og praksis er vigtig for at gøre forløbet relevant for SMV’ernes udvikling. SMV’erne kan frit vælge de rette moduler i deres forløb. Vores projekterfaringer viser, at digitale værktøjer løfter den cirkulære omstilling, så derfor er det vigtigt, at virksomhederne får mulighed for at benytte den/de digitale muligheder, der understøtter deres cirkulære transformation.

Før, under og efter kompetenceforløbene dannes netværksgrupper, som understøtter forankringen og momentum i virksomhederne under og efter projektdeltagelse. Ledelse tilbydes et separat 5-10 dages forløb for at få en præcis, dog mere overordnet forståelse for CØ, digitalisering og den forandringsproces, der er nødvendig for fremtidssikring af virksomheden.