Moving Global Talent

Projektinformation

 • Startdato

  05.12.2017
 • Slutdato

  31.01.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  23.942.493
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  11.971.246
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhv.udd.(voksne) og videreg.udd.
 • Støttemodtagerens navn

  work-live-stay southern denmark
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7100
 • Partnere

  Erhvervsakademiet Lillebælt
  Erhvervshus Fyn P/S
  Esbjerg Kommune
  Linak A/S
  UNIVERSAL ROBOTS A/S

Projektresumé

Tiltrækning og fastholdelse af højtkvalificerede globale talenter – en samlet indsats for øget vækst.

Projektet Moving Global Talent fokuserer på tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede internationale kandidater i Syddanmark.

Projektets indsatser vil arbejde med fire aktørgrupper:

 • højtkvalificerede internationale kandidater,
 • syddanske testvirksomheder,
 • syddanske klynger,
 • de deltagende syddanske kommuner.

Projektets hovedindsatser omfatter:

 • Udarbejdelse af individuelle samarbejdsaftaler med hver af de deltagende kommuner, så der sikres en lokal og specifik indsats samt kobling til eksisterende indsatser.
 • Indsamling af information og viden om de kompetencer, virksomhederne i Syddanmark efterspørger.
 • Search på lande/områder indenfor EU, hvor den manglende kompetence forventes at være i overskud samt udvikle og udmønte specifikke tiltrækningsindsatser mod netop den målgruppe.
 • Målrettet kommunikationsindsats i de udvalgte områder i EU for at skabe synlighed omkring de mange attraktive karrieremuligheder og det gode liv, der findes i Syddanmark.
 • Øget synlighed gennem en aktiv tilstedeværelse i udvalgte områder (deltagelse i messer, samarbejde med universiteter mv.).
 • Udvikle et mere internationaliseret erhvervsliv i Syddanmark ved at arbejde med kulturforskelle og kulturtræning i de specifikke testvirksomheder (både for medarbejdere, ledere samt de højtkvalificerede tilflyttere).
 • Sprogtræning på arbejdet såvel som i fritiden. Mulighederne for at anvende eksisterende e-learning programmer eller udvikle nye indsatser afsøges og afprøves.
 • Videreudvikling af bosætningsstrukturen i Syddanmark ved at fokusere på, hvordan indsatsen kan optimeres, når der er tale om højintensitet i ansættelser over kort tid.

Modtagelse

Som opstart til modtagelsen vil der i samarbejde med eksterne partnere blive udviklet og afprøvet en model for et introduktionsforløb, der forholder sig til både arbejds- og privatliv (fx gennem buddyordninger, lokalkendskab, kobling til internationale miljøer, fritidsorganisationer o.a.).

Fastholdelse

Fokus på social inklusion af hele den tilrejsende familie. En Global Onboarding Specialist ansættes som brobygger og kontaktperson i hele forløbet.

Delprojekt

Særligt fokus på de syddanske klynger: Udvikling af en klyngespecifik indsats. Nærværende projekt skal samtidig ses som et udviklings- og metodeforløb, der løbende og slutteligt vil fokusere på at levere implementerbare modeller og løsninger.

Se evaluering af projektet (PDF)