Når lysten driver værket

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  8.277.448
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.099.218
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9600
 • Partnere

  S/I FGU Himmerland

Projektresumé

Der er stadig en gruppe af unge, som ikke får en uddannelse, og dermed heller ikke kvalificerer sig til arbejdsmarkedet.

Mange af de unge kommer fra hjem uden tradition for uddannelse og regelmæssigt arbejde. Mange af de unges familier har helle ikke haft ressourcer og mentalt overskud til at give de unge dét, som unge i ressourcestærke familier betragter som en selvfølge: personlig hygiejne, et skub til at komme i skole, lektiehjælp, julehygge, sommerferier, mulighed for sport, sund kost, positive relationer, og mange andre facetter af et menneskeliv.

De nye FGU-skoler er sat i verden for at give unge, der ikke er kendt uddannelsesparate kundskaber, færdigheder og ressourcer til at kunne komme ind på en kompetencegivende uddannelse. FGU Himmerland er netop i gang med at udvikle en ny FGU-pædagogik og didaktik, der favner understøttelse af faglige færdigheder og kundskaber, men også de unges trivsel og livsmestring. Uddannelsen omfatter imidlertid stadig formelle krav, eksaminer, krav om socialitet og selvstændighed, som nogle udsatte unge har vanskeligt ved at håndtere. Allerede nu må såvel kommunens ungeindsats som FGU Himmerland erkende, at der er en gruppe unge, som ikke er parate til at følge en FGU-uddannelse eller komme i ufaglært arbejde.

Erhvervsskolerne oplever lignende problemer, hvor ca. 15-40% af eleverne på grundforløb falder fra - ikke på grund af mangel på faglige kompetencer, men der imod utilstrækkelige personlige kompetencer og -udfordringer. Vi ved også, at de frafaldstruede elever har det vanskeligt med overgange - overgange mellem uddannelser og overgange mellem forløbene.

Et yderligere problem for at fastholde såvel FGU som EUD-eleverne i uddannelserne er fritiden med ”fristelser” i form af rusmidler og dårlige miljøer, manglende voksenkontakt, kedsomhed, og meningsløshed Erhvervsskolerne har nogle steder mulighed for at tilbyde en plads på et skolehjem, men det er ikke alle elever, der tilbydes den mulighed, eller ønsker den. Skolehjem er ej heller et tilbud for FGU-elever.

Formålet med dette projekt er således at understøtte frafaldstruede elever på såvel FGU Himmerland, som Erhvervsuddannelserne i Aars´ grundforløb, så de for det første gennemfører uddannelserne, og for det andet bliver velintegrerede på et hovedforløb. Alternativt for FGU-elevernes vedkommende er, at de påbegynder en anden uddannelse eller kommer i arbejde. Dette vil vi gøre ved en 24/7 indsats – en helhedsorienteret læreproces.