NGR 2.0 - Innovation

Projektinformation

 • Startdato

  01.09.2023
 • Slutdato

  31.08.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  69.845.757
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  27.941.546
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler, Mere forskning og innovation i danske SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Fyn P/S
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  5230

Projektresumé

NGR 2.0 – Innovation adresserer de i NextGen Robotics’ Partnerskabsaftale definerede sigtelinjer, som fokuserer på use cases, innovationssamarbejder og forskningsinfrastruktur.

Ambitionen er at sikre mobilisering af virksomhederne i det danske økosystem for robotter og droner, rettet mod fyrtårnets tre styrker, LSP, avancerede droner og autonom, kystnær skibsfart.

I delprojekterne vil teknologivirksomheder udvikle koncepter og teknologier indenfor et eller flere af de tre styrkeområder, og i takt med testområderne og test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteterne manifesterer sig, vil nye markedsmuligheder være driver for flere af de danske robot- og dronevirksomheder, hvilket adresseres i projektet.